fbpx

GOlegal’s Cookiebeleid

1. ALGEMEEN

1.1 Dit cookiebeleid (“Cookiebeleid”) regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze website/dienst (“Services” en de bijbehorende diensten (hierna samen “Services” genoemd) www.golegal.be (de “Website”)). Deze verwerking wordt uitgevoerd door GOlegal als verantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te Louizalaan, 523, 1050 Brussel, BELGIË (“Onderneming”, “wij”, “ons”, “onze”), geregistreerd onder het nummer BE 0507.753.329 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.2 Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van een apparaat en die bepaalde informatie en soms persoonlijke gegevens bevatten. Wanneer u onze website/dienst gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke gegevens dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan onze Privacybeleid.

1.3 Door onze website/service te blijven gebruiken of door te klikken op “Akkoord” nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er zonder voorbehoud mee instemt. Zoals uiteengezet in dit Cookiebeleid, kunt u uw cookievoorkeuren te allen tijde wijzigen.

1.4 Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, aanvullingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze website/dienst. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, aanvullingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar privacy@golegal.be. Indien wij niet binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, toevoegingen of vervangingen via onze website/dienst zijn aangemeld, bericht van u ontvangen, wordt u geacht alle wijzigingen, toevoegingen of vervangingen te hebben geaccepteerd.

 

2. WELKE SOORTEN COOKIES ZIJN ER?

2.1 Er zijn verschillende soorten cookies. Sommige zijn nodig om de goede werking van een website mogelijk te maken, andere dienen om het gebruik ervan te verbeteren en/of te vereenvoudigen:

1. Strikt noodzakelijke cookies;

2. Functionele cookies;

3. Authenticatiecookies;

4. Prestatiecookies;

5. Doelwit/derde partij cookies;

2.2 Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de websites van GOlegal. Deze cookies verzamelen geen informatie over de gebruiker die voor marketingdoeleinden kan worden gebruikt en zijn essentieel om het gebruik van de websites van GOlegal mogelijk te maken. Dergelijke cookies zijn vrijgesteld van de toestemmingsverplichting, in overeenstemming met artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (zie punt 3.1. en naar aanleiding van het advies 04/2012 van Groep 29, een Europees onafhankelijk adviesorgaan waarbij de leden van de verschillende nationale autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens betrokken zijn en dat werkt aan uitzonderingen op de toestemmingsverplichting voor cookies. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_fr.pdf).

2.3 Functionaliteitscookies maken het mogelijk om de verbindingsgegevens van de gebruiker te onthouden, de verbinding van de gebruiker met de websites van GOlegal te beveiligen en live assistentie te verlenen. Deze cookies verzamelen geen informatie over de gebruiker die voor marketingdoeleinden kan worden gebruikt. Deze cookies zijn ook vrijgesteld van de toestemmingsverplichting (zie de punten 3.1. en 3.3 van bovengenoemd advies).

2.4 Authenticatiecookies stellen gebruikers in staat zichzelf te identificeren en toegang te krijgen tot beveiligde inhoud. Deze cookies verzamelen geen informatie over de gebruiker die voor marketingdoeleinden kan worden gebruikt. Deze cookies zijn ook vrijgesteld van de toestemmingsverplichting (zie punt 3.2 van bovengenoemd advies).

2.5 Prestatiecookies stellen GOlegal in staat om informatie te verzamelen over hoe gebruikers surfen op de websites van het BEDRIJF, en om haar websites aan te passen en te verbeteren indien nodig. GOlegal is niet in staat om de gebruikers te identificeren die dit type cookie gebruiken, en alle gegevens die door deze cookies worden verzameld worden anoniem verwerkt. Deze cookies verzamelen geen informatie over de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt met toestemming van de gebruiker.

2.6 Targeting/Derde Partij cookies. GOlegal voert soms reclamecampagnes uit, vaak met behulp van derden die soms cookies (of soortgelijke technologieën) kunnen plaatsen om het succes van de campagne te beoordelen of om een gerichte advertentie te tonen die is afgestemd op de interesses van een gebruiker of om het aantal views per gebruiker te beperken. Links naar de sociale netwerken of naar video’s op YouTube zijn bijvoorbeeld derde partijen die, indien van toepassing, cookies kunnen plaatsen op de websites van GOlegal. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt met toestemming van de gebruiker.

2.7 Indien een gebruiker het gebruik van dit type cookie weigert, kunnen alleen die pagina’s en diensten worden weergegeven, bekeken en gebruikt die deze cookies niet nodig hebben. De delen van de website van GOlegal die de opname van inhoud van derden – en dus van cookies van derden – mogelijk maken, zullen niet langer toegankelijk zijn en een bericht zal de gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

2.8 Er moet ook een onderscheid worden gemaakt:

1. Sessiecookies; en

2. Permanente cookies.

2.9 Sessiecookies worden automatisch verwijderd van de harde schijf van de computer of het geheugen van de browser van een gebruiker wanneer deze de verbinding verbreekt en/of de browser afsluit.

2.10 Permanente cookies worden op de harde schijf van de computer of in het geheugen van de browser van een gebruiker opgeslagen voor een beperkte tijd (minuten, dagen of jaren) na het verbreken van de verbinding of het sluiten van de browser.

 

3. WAT & WAAROM WE VERWERKEN

3.1 Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de cookies die op de website van GOlegal worden gebruikt en de cookies die door derden worden gebruikt.

3.2 Bij het bezoeken en gebruiken van onze website/dienst plaatsen wij cookies of gebruiken wij soortgelijke technologieën waarmee wij persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten:

 

 

NAAM TYPE ORIGIN BESCHRIJVING LIFESPAN
OptanonConsent Strikt noodzakelijk Eerste partij Cookie compliance-oplossing van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën van cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. 1 jaar
pll_taal Functioneel Eerste partij Dit cookie is gekoppeld aan de Polylang plug-in voor websites die door WordPress worden aangedreven. Het slaat de taalvoorkeur van de bezoeker op om meertalige websites te ondersteunen. 1 jaar
APISID Doelstelling/Adverteren Derde partij Dit cookie is gekoppeld aan Google Inc. Hoewel er vanuit het perspectief van de site-eigenaar alleen statistische (anonieme) gegevens worden verzameld, houdt Google de gebruikers uitgebreid bij, zowel via zijn eigen producten en sites als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites over de hele wereld. Het gebruikt de verzamelde gegevens van de meeste van deze diensten om de interesses van webgebruikers te profileren en advertentieruimte te verkopen aan organisaties op basis van dergelijke interesseprofielen en om advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina’s waar de advertenties van zijn klanten verschijnen. 1 maand
SSID Doelstelling/Adverteren Derde partij Dit cookie is gekoppeld aan Google Inc. Hoewel er vanuit het perspectief van de site-eigenaar alleen statistische (anonieme) gegevens worden verzameld, houdt Google de gebruikers uitgebreid bij, zowel via zijn eigen producten en sites als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites over de hele wereld. Het gebruikt de verzamelde gegevens van de meeste van deze diensten om de interesses van webgebruikers te profileren en advertentieruimte te verkopen aan organisaties op basis van dergelijke interesseprofielen en om advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina’s waar de advertenties van zijn klanten verschijnen. 1 maand
NID Doelstelling/Adverteren Derde partij Dit cookie is gekoppeld aan Google Inc. Hoewel er vanuit het perspectief van de site-eigenaar alleen statistische (anonieme) gegevens worden verzameld, houdt Google de gebruikers uitgebreid bij, zowel via zijn eigen producten en sites als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites over de hele wereld. Het gebruikt de verzamelde gegevens van de meeste van deze diensten om de interesses van webgebruikers te profileren en advertentieruimte te verkopen aan organisaties op basis van dergelijke interesseprofielen en om advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina’s waar de advertenties van zijn klanten verschijnen. 6 maanden
SID Doelstelling/Adverteren Derde partij Dit cookie is gekoppeld aan Google Inc. Hoewel er vanuit het perspectief van de site-eigenaar alleen statistische (anonieme) gegevens worden verzameld, houdt Google de gebruikers uitgebreid bij, zowel via zijn eigen producten en sites als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites over de hele wereld. Het gebruikt de verzamelde gegevens van de meeste van deze diensten om de interesses van webgebruikers te profileren en advertentieruimte te verkopen aan organisaties op basis van dergelijke interesseprofielen en om advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina’s waar de advertenties van zijn klanten verschijnen. 1 maand
SAPISID Doelstelling/Adverteren Derde partij Dit cookie is gekoppeld aan Google Inc. Hoewel er vanuit het perspectief van de site-eigenaar alleen statistische (anonieme) gegevens worden verzameld, houdt Google de gebruikers uitgebreid bij, zowel via zijn eigen producten en sites als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites over de hele wereld. Het gebruikt de verzamelde gegevens van de meeste van deze diensten om de interesses van webgebruikers te profileren en advertentieruimte te verkopen aan organisaties op basis van dergelijke interesseprofielen en om advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina’s waar de advertenties van zijn klanten verschijnen. 1 maand
HSID Doelstelling/Adverteren Derde partij Dit cookie is gekoppeld aan Google Inc. Hoewel er vanuit het perspectief van de site-eigenaar alleen statistische (anonieme) gegevens worden verzameld, houdt Google de gebruikers uitgebreid bij, zowel via zijn eigen producten en sites als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites over de hele wereld. Het gebruikt de verzamelde gegevens van de meeste van deze diensten om de interesses van webgebruikers te profileren en advertentieruimte te verkopen aan organisaties op basis van dergelijke interesseprofielen en om advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina’s waar de advertenties van zijn klanten verschijnen. 1 maand

 

3.3 U kunt het plaatsen van cookies voorkomen of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website/dienst ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website/dienst niet goed werken.

Voorbeeld van FAQ’s:

 

4. NAAR WIE WE STUREN

4.1 Wij delen uw persoonsgegevens alleen met de volgende categorieën ontvangers: onderaannemers en partners (technische, juridische of andere dienstverleners). Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de website/dienst te leveren. Wij zullen ervoor zorgen dat externe verwerkers uw persoonlijke gegevens alleen in opdracht van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en worden opgeleid om op de hoogte te zijn van de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens.

4.2 Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens sturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken voor het verbeteren van producten en diensten en voor het op maat maken van de marketing, weergave en verkoop van deze goederen en diensten.

 

5. WAAR WE VERWERKEN

5.1 Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, evenals alle rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens die u zou kunnen genieten op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving.

5.2 Indien een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, is het volgende wettelijke beschermingsmechanisme van kracht:

RECIPIËNTE LAND GEGEVENS WETENSCHAPPELIJKE BASIS
ICT-dienstverlener NZ
  • Uw contactgegevens
  • Communicatie-inhoud
  • Communicatiemetagegevens (bijv.: tegenpartij, gegevens, tijd)
  • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
  • Openbaar beschikbare gegevens over uw profiel en sociale-mediakanalen. Alle andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt
Besluit inzake de gepastheid (EU-VS Privacy Shield, Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), de Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay)
ICT-dienstverlener VS
  • Uw contactgegevens
  • Communicatie-inhoud
  • Communicatiemetagegevens (bijv.: tegenpartij, gegevens, tijd)
  • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
  • Openbaar beschikbare gegevens over uw profiel en sociale-mediakanalen. Alle andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt
Besluit inzake de gepastheid (EU-VS Privacy Shield, Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), de Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay)

 

6. HOE WIJ PROCES

6.1 Wij zullen ons uiterste best doen om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden.

6.2 Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming kan betekenen dat u niet langer de gehele of een deel van de website/dienst kunt gebruiken. Als u zich bij onze website/dienst hebt geregistreerd, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dit verhindert.

6.3 Wij zullen de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, evenals tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernieling. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op basis van “need-to-know” en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

 

7. UW RECHTEN

7.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot alle door ons verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Latere verzoeken om toegang die aan ons worden gericht en die duidelijk zijn ingediend wegens het veroorzaken van overlast of schade aan ons, worden niet in behandeling genomen.

7.2 U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien u zich bij onze website/dienst heeft aangemeld, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een verzoek tot correctie wordt ingediend, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

7.3 U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld door middel van cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of uw cookies verwijderen.

7.4 Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht om u kosteloos en zonder opgaaf van redenen te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

7.5 U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden of indien u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in strijd kunnen zijn met een dergelijke verwijdering.

7.6 In plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om u te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

7.7 Indien u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@golegal.be. In dat verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en welke de redenen daarvoor zijn. Het moet ook gedateerd en ondertekend worden en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

7.8 Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek geldig blijkt te zijn, zullen wij het zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek honoreren.

7.9 Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@golegal.be. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (bijv: Voor België, de Belgische Privacycommissie; voor Frankrijk, de CNIL.

7.10 Wanneer uw persoonsgegevens op basis van toestemming of op basis van een contract worden verwerkt en de verwerking wordt geautomatiseerd, hebt u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien dit technisch mogelijk is, hebt u het recht om deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te geven.

Laatste update: juli 2019