fbpx

Belastingvoorschriften en belastingwetgeving

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u te helpen bij het oplossen van elk juridisch probleem op het gebied van het belastingrecht. 

Het belastingrecht is een tak van het publiekrecht die banden heeft met het privaatrecht. Het bestrijkt alle regels betreffende belastingen op natuurlijke personen en rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, enz.), alsmede belastingen en accijnzen.

In België is de belastingwetgeving onderverdeeld in verschillende categorieën :

• Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
• Personenbelasting (PB)
• Vennootschapsbelasting (VpB)
• Successierechten
• Inschrijvingskosten

De nationale en internationale belastingvoorschriften zijn de afgelopen jaren drastisch complexer geworden. De naleving van deze voorschriften stelt ons dan ook voor enorme uitdagingen. Bovendien blijft deze regelgeving evolueren (bv. als gevolg van budgettaire beperkingen van overheidsinstanties). Vandaag de dag is het van essentieel belang een advocatenkantoor in de arm te nemen voor alle fiscale procedures van uw onderneming.

Belastingen hebben immers over het algemeen een aanzienlijke invloed op de rentabiliteit van ondernemingen. Daarom is het voor elke transactie van belang een volledig en duidelijk overzicht te hebben van de fiscale gevolgen waarmee rekening moet worden gehouden. Daarom worden belastingplichtigen steeds vaker geconfronteerd met fiscale onzekerheid en kunnen zij in moeilijke discussies met de belastingdienst terechtkomen.

Ons netwerk van fiscaal juristen, ondersteund door een ervaren technisch team en op optimalisatie gerichte technologie, zal veranderingen in fiscale regelgeving en beleid identificeren die van invloed zijn op uw onderneming. Deze multidisciplinaire aanpak stelt ons in staat een optimale structuur op te zetten om de efficiëntie van uw fiscale procedures te maximaliseren met inachtneming van uw bedrijfsstrategieën.

Onze doelstelling is tweeledig:

enerzijds geven wij u fiscaal advies op voorhand en anderzijds verdedigen wij u tijdens een fiscale controle of voor de rechtbank.

Bij GOlegal staan wij onze cliënten bij in het begrijpen van de fiscale risico’s en mogelijkheden en in het verstrekken van advies om te anticiperen op eventuele fiscale moeilijkheden. Wij begeleiden onze cliënten ook bij het verkrijgen van voorafgaande fiscale rulings.

Onze gespecialiseerde advocaten bieden juridisch en fiscaal advies, ongeacht de rechtsvorm van uw onderneming, het soort cliënt, het onderwerp, de taal of het rechtsgebied, namelijk ;

Scale-ups & Innovators

KMO’s en freelancers

IVZW & VZW

Juridische en compliance-afdelingen

Of uw onderneming nu in België of in het buitenland is gevestigd, wij zijn volledig op de hoogte van de toepassing van de Belgische belastingwetgeving en de internationale belastingverdragen die onder Belgisch recht zijn gesloten.

Wij luisteren naar uw zakelijke behoeften en begrijpen de fiscale druk waarmee u wordt geconfronteerd. Ons team werkt samen op verschillende gebieden die van invloed zijn op uw onderneming en in alle soorten belastingzaken, of het nu gaat om belasting over de toegevoegde waarde (BTW), internationale belastingheffing, belastingplanning, enz.

Onze deskundigen staan u bij in belastingcontroles, het opstellen van regelingen met de belastingdienst (Ruling) en in geschillen met de betrokken instanties. Onze belastingadviseurs kunnen een reëel verschil maken voor uw transactiekosten en kunnen u in sommige gevallen ook beschermen tegen negatieve belastingeffecten.

Wij zijn bevoegd om al uw relaties met de belastingautoriteiten te behartigen, met name om geschillen in de best mogelijke omstandigheden op te lossen. Of het nu gaat om een fiscale controle of een administratief of gerechtelijk geschil, wij verdedigen onze cliënten voor de Belgische en Europese rechtbanken. Wat uw geschil ook is, wij zijn gewend aan fiscale bemiddeling.

Onze fiscaal juristen zijn gespecialiseerd in fiscaal advies met betrekking tot bedrijfsherstructureringen, fusies en overnames, desinvesteringen en spin-offs, financiering en herfinanciering, en investeringsstrategieën van Belgische en internationale ondernemingen. Wij stellen onze cliënten in staat al deze verrichtingen te structureren en op te volgen teneinde elk fiscaal risico te beperken.

Bij GOlegal hebben we ook een uitgebreide ervaring opgebouwd in de belastingstelsels die van toepassing zijn op openbare instellingen en non-profitorganisaties. Ons belastingteam geeft cliënten advies over vennootschapsbelasting, btw-vrijstellingsclaims, verlaagde btw-tarieven en naleving van alle fiscale aspecten van herstructurering zonder winstoogmerk.

Wat de BTW betreft, zijn wij bevoegd om controles uit te voeren voor onze cliënten, die wij dagelijks bijstaan om hen te helpen hun BTW te optimaliseren.

Dankzij ons netwerk van advocaten die gespecialiseerd zijn in alle rechtsgebieden, met inbegrip van vastgoed- en bouwrecht, hebben wij ook ervaring op het gebied van particulier vermogen. Zo zijn wij betrokken bij de regularisatie van activa, registratierechten, vermogensplanning, lokale belastingen, directe en indirecte belastingen, structurering van vastgoedprojecten en alle aspecten die betrekking hebben op vastgoed- en effectentransacties.

Meer bepaald komen wij tussen en adviseren wij u in alle fiscale procedures :

• De uitvoering van fiscale optimaliserings- en haalbaarheidsstudies

• Zorgvuldigheidsprocedures
• Analyses van de vooruitzichten voor bedrijfsherstructureringen
• Onderhandelen en opstellen van belastingverdragen (Ruling)
• BTW-gerelateerde transacties
      ◦ Het recht op aftrek van BTW en de toepassing ervan in de rechtsgebieden

• Oplossen en voorkomen van belastinggeschillen
      ◦ Voorafgaande beoordeling van fiscale risico’s
      ◦ Contact opnemen met de belastingdienst
      ◦ minnelijke schikking van geschillen via een onderhandelingsprocedure met de belastingdienst

• Juridisch advies en verdediging van uw belangen voor de rechtbank
      ◦ Administratieve en gerechtelijke rechtbanken
      ◦ Het Hof van Cassatie
      ◦ Het Constitutionele Hof
      ◦ De Raad van State
      ◦ Het Europese Hof van Justitie

• Inkomstenbelasting (inclusief belastingvermindering)
• Internationale belastingverdragen in België
• Belasting op bedrijfsoverdrachten
• Het opzetten van een beroepsactiviteit en de ontwikkeling ervan
      ◦ Vennootschapsvorming
      ◦ Vergoeding van werknemers
      ◦ Terugkoop van aandelen
      ◦ De verkoop van filialen

• Belasting van particulier vermogen
      ◦ Roerende goederen
            ▪ Optimalisering van de belasting op roerende inkomsten
            ▪ Mobiliteitsplanning
            ▪ Fiscale regularisatie
      ◦ Onroerend goed
            ▪ Optimalisering van de belasting op inkomsten uit onroerend goed
            ▪ Onroerend goed planning
            ▪ Op activa gebaseerde ondernemingen
            ▪ De ontmanteling van eigendomsrechten

• Inkomsten- en uitgavenbelasting voor non-profitorganisaties
• Douanebelasting
• Strafrecht in verband met belastingen
◦ Belastingfraude
◦ Fiscale overtredingen

• Belastingen op regionaal en gemeentelijk niveau
• Bijstand in procedures van de FOD Financiën gevoerd door
◦ De algemene administratie van de inning en de invordering
◦ Bijzondere Belastinginspectie

• Accijnzen (verbruiksbelasting)

Indien u wenst te genieten van een grote expertise op het gebied van fiscaal recht met de hulp van advocaten die aan uw problemen zijn aangepast en u een oplossing op maat kunnen bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail en op onze website en nemen binnen 24 uur contact met u op.

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

  • Architectencontracten
    Commerciële lease contracten
  • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
  • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Contact us

     
    By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.