fbpx

Gegevensbescherming / AVG

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juridische deskundigen staan wij klaar om u te helpen bij het oplossen van alle juridische problemen in verband met gegevensbescherming.

Persoonsgegevens zijn voor een onderneming zeer waardevolle bronnen. Het stelt hen in staat hun klanten te kennen en bijgevolg hun aanbod zo aan te passen dat het zoveel mogelijk beantwoordt aan de uitgesproken of latente verwachtingen. Niettemin zijn deze persoonsgegevens het voorwerp van veel begerenswaardigs, hetgeen in onze samenleving tot discussies leidt en rechtvaardigt dat er wettelijke en technische beschermingsmaatregelen voor worden getroffen. Deze persoonsgegevens zijn derhalve onderworpen aan een strikt kader dat in de eerste plaats tot doel heeft de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen en hun individuele rechten en vrijheden te beschermen.

Het digitale tijdperk van de 21e eeuw heeft ons in een wereld gebracht waarin persoonlijke gegevens op grote schaal winstgevend en machtig zijn. De bescherming van deze gegevens beantwoordt derhalve zowel aan de eisen van de fundamentele vrijheden als aan de bescherming van de waarde van de betrokken ondernemingen.

Nieuwe technologieën hebben immers talloze kansen en uitdagingen op de markt gebracht die bedrijven en andere organisaties kunnen aangrijpen.

Sinds mei 2018 is er de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om enerzijds de rechten van individuen te versterken (het vastleggen van de portabiliteit van persoonsgegevens, het anonimiseren van gegevens en het regelen van de bepalingen voor minderjarigen) en anderzijds de verantwoordelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. De daarmee samenhangende boetes en sancties vormen een aanzienlijk risico voor elke betrokken onderneming. In dat geval moet u zich, ongeacht uw economische belangen, aanpassen en voldoen aan de huidige en toekomstige verplichtingen, die zullen variëren naar gelang van de aard van het document en het doel van de verzamelde informatie, ongeacht uw activiteiten.

Geconfronteerd met een dergelijke vaststelling is het legitiem dat u van mening bent dat een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) noodzakelijk is voor uw gegevensbescherming, zodat de vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gehandhaafd.

Daarom kan ons team van in deze materie gespecialiseerde advocaten u begeleiden bij deze uitdagingen en u helpen uw meest complexe problemen op het gebied van juridische zaken in het algemeen op te lossen. Of u nu een uitgever bent van elektronische platforms, software, onlinespelletjes of websites, of een nationale of multinationale onderneming, onze deskundige dienstverleners kunnen tussenkomen in alle kwesties die verband houden met de bescherming van uw persoonsgegevens.

Als functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, voor de profilering en voor het toezicht op de naleving door uw organisatie van de toezichthoudende autoriteit.

Als plaatsvervangend DPO ondersteunen wij de intern benoemde DPO van uw bedrijf om hem te voorzien van onze expertise over verschillende aspecten die nodig zijn om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de beperkingen daarvan.

Het team van GOlegal is ook bevoegd op de volgende gebieden voor gegevensbescherming / AVG

Opstellen van en onderhandelen over contracten voor een softwareplatform voor het beheer van persoonsgegevens van klanten

i

Opstellen van en onderhandelen over licentieovereenkomsten, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, dienstenovereenkomsten en algemene voorwaarden

~

Toepassing en wijziging van het beheer onder de nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen technologiebedrijven in België en voor gediversifieerde sectoren wereldwijd

k

Bescherming van persoonsgegevens, GDPR audit, voorbereiding en analyse van overeenkomsten in verband met de verwerking van persoonsgegevens, met name in contracten tussen voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers

Uitbestede delegatie van gegevensbescherming

Multidisciplinair advies over kwesties als privacy, telecommunicatie en arbeidsrechten in IT-projecten, zoals gespreksopname, monitoringsystemen en rapportage aan werknemers

Consulting (met inbegrip van risicobeoordeling), deskundigenteam en bijstand voor digitale omschakelingsprojecten en procesvoering in geval van mislukking van digitale omschakelingsprojecten

Adviezen over juridische kwesties op het gebied van contracten en mededinging voor de implementatie van een M2M-communicatienetwerk (machine-to-machine)

Opstelling van een contract tussen de partners van een project betreffende het gebruik van scanners voor het opleggen van boetes voor foutparkeren

f

Opstellen van en onderhandelen over contracten voor de ontwikkeling en het onderhoud van nieuwe platforms voor financiële diensten

Bijstand aan aanbieders van telecommunicatie- en internetdiensten bij het bewaren van gegevens en samenwerking met autoriteiten inzake verzoeken om toegang tot persoonsgegevens

Risicobeoordeling voor elk digitaal platform, waarbij de aansprakelijkheidsrisico’s worden beoordeeld die verbonden zijn aan de lancering van nieuwe diensten die de goede werking van de markt zouden kunnen verstoren

b

Advies bij het opstellen van contractuele documenten, zoals disclaimer, gebruiksvoorwaarden, privacy- en cookiebeleid, gebruikersbeleid, enz. Geschikt voor mobiele apps, IoT-apps en andere digitale producten en diensten

Exploitanten van parkeerterreinen adviseren over de mogelijkheid om ANPR-camera’s te gebruiken en kopieën te maken van (elektronische) identiteitskaarten in het kader van de nieuwe verordeningen inzake camera’s

Beveiligingsbedrijven adviseren over de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s voor bedrijven en consumenten en ervoor zorgen dat beveiligingsbedrijven over de kwalificaties beschikken van verwerker of controleur

In overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften, een onderneming die actief is op het gebied van cryptografische activa bijgestaan bij de lancering van een platform voor de uitwisseling van cryptografische activa

Contractuele geschillen op het gebied van telecommunicatie, in het bijzonder portabiliteit van telefoonnummers en aansprakelijkheid voor gebrekkige computerproducten en outputproblemen

Ondersteuning van een internationale farmaceutische groep bij de implementatie van een elektronisch platform voor de uitwisseling van onderzoeksgegevens

+

Multinationale ondernemingen helpen bij het opzetten van internationale gegevensoverdracht

i

Geschillen van het Grondwettelijk Hof over de in wetgevingsdocumenten vervatte waarborgen inzake gegevensbescherming

Dankzij ons team van gespecialiseerde juristen, verspreid over de hele wereld, garanderen wij u een bijstand op maat van uw probleem, ongeacht de omvang of de rechtsvorm van uw onderneming (KMO & freelancers, sclapeups & innovators, legal & compliance-afdelingen of IVZW & VZW) en waar ter wereld u zich bevindt (Europa, VS, Azië, enz.). Wij organiseren regelmatig governancevergaderingen met alle belanghebbenden om een follow-up van de corrigerende maatregelen te verkrijgen en wij bieden u ook een jaarlijks retrospectief verslag aan om het management op de hoogte te brengen van de globale vooruitgang van de naleving van de AVG.

Dankzij onze deskundigheid op het gebied van gegevensbescherming, en meer bepaald op het gebied van de naleving van de AVG, hebben wij een geautomatiseerd IT-platform ontwikkeld om uw nalevingsniveau te beheren en te controleren. Dankzij deze ondersteuning kunt u een aanzienlijke hoeveelheid tijd besparen en tegelijkertijd genieten van een beter niveau van naleving en van controle voor een betere exploitatie van de gegevens.

Indien u wenst te profiteren van een grote deskundigheid in alle aangelegenheden betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) met de hulp van juristen die aan uw probleem zijn aangepast en u een oplossing op maat kunnen bieden met behulp van geautomatiseerde software die aan de spits van de technologie staat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail en op onze website GOlegal en nemen binnen 24 uur contact met u op.

 

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridisch deskundigen staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

  • Architectencontracten
    Commerciële lease contracten
  • Voor het terughalen van goederen die vastzitten in de haven
  • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens (GDPR)

Wij blinken uit op vele gebieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact us

     
    By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.