fbpx

Gezondheid en LifeScience

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juridische deskundigen staan wij klaar om u bij te staan bij het oplossen van elk juridisch probleem dat verband houdt met de rechtsgebieden in de gezondheids- en biowetenschappensector.

Bedrijven in de gezondheids- en wetenschapssector staan voortdurend voor uitdagingen en worden nu geconfronteerd met meervoudige beperkingen. Daartoe behoren kosten- en prijsdruk, namaakgeneesmiddelen en de verscherping van de regelgevingsvereisten van de Europese en internationale autoriteiten.

Aangezien er elke dag nieuwe regelgeving komt, verandert ook de juridische omgeving waarmee u te maken krijgt. Daarbij komt nog de toenemende druk van Europese en internationale beperkingen en steeds meer controle door overheidsinstellingen en regelgevende instanties op gezondheidsgebied. Ook op medisch en farmaceutisch gebied is aanzienlijke vooruitgang geboekt, en de ondernemingen in deze sector zijn concurrerender geworden.

In een context van steeds hevigere concurrentie is het voor uw onderneming een uitdaging om innovatief te blijven. Bijgevolg moet u zich aanpassen aan, en zelfs anticiperen op, deze ontwikkelingen, die steeds complexere vraagstukken opwerpen waarvoor het advies van juridische professionals vereist is.

Onze gespecialiseerde advocaten, die in verschillende rechtsgebieden actief zijn, zijn op de hoogte van de wetenschappelijke, commerciële en wettelijke verplichtingen van uw activiteiten in de gezondheidszorg en de biowetenschappen. Dankzij onze multidisciplinaire aanpak beschikken wij over een ongeëvenaarde expertise in regelgevingsaangelegenheden en kunnen wij u nationaal en internationaal bijstaan met zowel advies als geschillen.

Ons team is gewend te werken met bedrijven die actief zijn in de gezondheids- en biowetenschappenindustrie in sectoren zoals menselijke en dierlijke gezondheid, farmaceutica, medische apparatuur, medische hulpmiddelen, cosmetica, biotechnologie en agro-industrie.

Onze afdeling Life Science and Health Law wordt ondersteund door een team van bijna 150 advocaten die experts zijn in Life Science en beschikbaar zijn in alle talen en jurisdicties die u nodig kunt hebben.

Onze ervaring op deze verschillende gebieden stelt ons in staat een juridisch kader uit te werken dat is aangepast aan de biowetenschappen- en gezondheidssectoren en advies te verlenen aan ondernemingen die op deze gebieden actief zijn, alsook aan hun partners.

Wij zijn bevoegd om u advies te geven over onderwerpen die verband houden met biowetenschappen en gezondheid, zoals :

In de handel brengen en distributie van geneesmiddelen

Afleveren van medicijnen (op recept en zonder recept)

z

Reclame en verkoopbevordering voor geneesmiddelen

Verkoop en ontwerp van medische hulpmiddelen

Z

Verkrijgen van octrooien

T

Klinisch onderzoek

~

Bescherming van persoonlijke gezondheidsgegevens en bedrijfsgeheimen

Digitale gezondheid (e-gezondheid)

Wij zijn ook bevoegd om u te adviseren bij strategische overeenkomsten (joint ventures), fusies en overnames (M&A), de verkoop van activa, private equity of medische geschillen zoals productaansprakelijkheid.

Ons team dat gespecialiseerd is in gezondheids- en biowetenschapsrecht biedt pragmatische en operationele diensten voor alle fasen van de ontwikkeling van uw onderneming. Van de opstartfase tot de internationale ontwikkeling van uw bedrijf of de verkoop van uw activiteiten, de beursgang of het overnamebod.

Of u nu een investeerder, een IE-leverancier, een oprichter of een onderneming bent, wij kunnen iedereen adviseren die betrokken is bij de biowetenschappen en de gezondheidszorg.

Wij werken samen met gezondheidsactoren zoals :

1. Fabrikanten van medische hulpmiddelen (MedTech):
Wij verstrekken juridisch advies over de ontwikkeling, het in de handel brengen en de promotie van medische hulpmiddelen. Het in de handel brengen moet gepaard gaan met de naleving van talrijke Europese verordeningen om de betrouwbaarheid van het product en de veiligheid van de patiënt te garanderen in het kader van een conformiteitsbenadering. Ons team zal u begeleiden om de risico’s van niet-naleving te beperken.

2. Fabrikanten van laboratoriumapparatuur en -uitrusting (LabTech):
LabTech-fabrikanten zijn ook onderworpen aan nationale en Europese normen. Wij kunnen u begeleiden tijdens de ontwikkelings- en marketingfasen van uw projecten om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd en de financiële en juridische risico’s worden beperkt.

3. Ondernemers, starters en KMO’s:
Wij verstrekken juridisch advies in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase (O&O) van geneesmiddelen of cosmetische producten en bij de lancering van uw producten op de markt. 

4. Ziekenhuizen:
Of u nu een openbaar ziekenhuis bent of een privékliniek, wij verlenen advies over verschillende aspecten van het gezondheidsrecht en de biowetenschappen: medische aansprakelijkheid, ontwikkeling en gebruik van gezondheidssoftware of -technologieën, opstellen en analyseren van contracten of naleving van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens van uw cliënten.

5. Farmaceutische bedrijven

6. Centra voor medisch onderzoek

7. Bejaardentehuizen

Ons team van de afdeling wetenschap en gezondheid kan farmaceutische, biotechnologische en biochemische bedrijven bijstaan bij hun oprichting en fondsenwerving. Wij kunnen u helpen bij het kiezen van de rechtsvorm die het best bij uw behoeften past.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in alle rechtsgebieden, maar wij besteden bijzondere aandacht aan de aspecten van het intellectuele eigendomsrecht en het fiscaal recht om uw inkomsten uit auteursrechten te doen gelden.

Wat de ontwikkeling van uw producten betreft, kunnen wij u dankzij onze deskundigheid op alle niveaus begeleiden:

• De vertrouwelijkheid van uw ontwerpen verzekeren door octrooien en licenties te registreren
• Toezicht op onderzoek en ontwikkeling en technologieoverdracht van de openbare naar de particuliere sector
• Toezicht houden op de vaststelling van prijzen en vergoedingsvoorwaarden
• Beheer uw relaties met overheidsinstanties, regelgevende autoriteiten en professionals in de gezondheidszorg

Met de hulp van de compliance afdeling, zal ons team van gezondheids- en life sciences advocaten u bijstaan in de compliance en regulering van uw producten.

Dit omvat;

• Bescherming en ontwikkeling van uw immateriële activa
• Belgische en Europese vergunningen voor het in de handel brengen van producten in diverse sectoren zoals ;

◦ De farmaceutische industrie
◦ Biotechnologie-industrie
◦ De agrovoedingsindustrie
◦ De biochemische industrie
◦ De cosmetica-industrie

• Verkrijgen van Europese certificeringen en CE-markering
• Klinische proeven
• Beheer van gezondheidsrisico’s, namelijk :

◦ Geneesmiddelenbewaking
◦ Materiaalbewaking
◦ Cosmetovigilantie

• Subsidies voor onderzoek en ontwikkeling
• De ontwikkeling en onderhandeling van contracten zoals ;

◦ Productiecontracten
◦ Verkoopcontracten
◦ Algemene verkoopvoorwaarden (AV)

• Bescherming en verbetering van medische gegevens (in overeenstemming met de AVG)
• Je producten op de markt brengen ;

◦ Distributiecontracten en de registratie en traceerbaarheid van uw producten 

• Productaansprakelijkheid
• Registratie van handelsmerken en octrooien

Ten slotte staat ons team u bij tijdens inspecties door de gezondheidsautoriteiten en verdedigen wij u in geval van administratieve of juridische geschillen. Wij zijn bevoegd om u te vertegenwoordigen in zowel Europese als nationale procedures.

Indien u wenst te genieten van een hoog niveau van expertise op het gebied van gezondheids- en biowetenschappenrecht met de hulp van advocaten die aangepast zijn aan uw problemen en die in staat zijn om uw wettelijke en reglementaire beperkingen om te zetten in een concurrentievoordeel, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar per e-mail of via onze website GOlegal en nemen binnen 24 uur contact met u op.

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

  • Architectencontracten
    Commerciële huurovereenkomsten
  • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
  • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact us

     
    By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.