fbpx

Handels-en verbintenissenrecht

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u bij te staan bij het oplossen van elk juridisch probleem op het gebied van handels- en verbintenissenrecht. 

Het handelsrecht behoort tot het privaatrecht en houdt meer in het bijzonder verband met het ondernemingsrecht. Het regelt de uitoefening van het beroep van handelaar en bakent de wettelijke beperkingen af die van toepassing zijn op alles wat onder een handelswet valt. Maar ook al regelt zij de activiteiten van handelaren, zij kan ook van toepassing zijn op situaties waarin niet-handelaren incidenteel handelsactiviteiten verrichten.

Wat het verbintenissenrecht (waaronder het contractenrecht valt) betreft, dit behoort tot het burgerlijk recht. Het verbintenissenrecht is een tak van het verbintenissenrecht, evenals het aansprakelijkheidsrecht.

Hoewel we het contract op verschillende manieren kunnen definiëren, is het onderhevig aan een zekere complexiteit. Door de groei van speciale contracten, de verbetering van contractuele technologieën, het verschijnen van contracten in steeds meer gediversifieerde sectoren en vooral de invloed van het consumentenrecht enerzijds en het mededingingsrecht anderzijds, worden de verplichtingen van ondernemingen steeds talrijker. Zonder de hulp van een juridisch team dat mee evolueert met de markt, is het gemakkelijk om uw houvast te verliezen bij het opstellen of het verzekeren van de naleving van overeenkomsten en bedrijfspraktijken binnen uw onderneming.

Handelsrecht en verbintenissenrecht komen samen bij de ontwikkeling van handelsovereenkomsten. Maar wat is een commercieel contract?

Eenvoudig gezegd wordt een overeenkomst als commercieel aangemerkt wanneer zij een commerciële handeling is of wanneer zij is opgesteld door een handelaar in het kader van zijn activiteit.

De ondertekening van een handelscontract kan het voortbestaan van een onderneming verzekeren. Het biedt een kader voor de handelsbetrekkingen en voorkomt eventuele geschillen. Niettemin kan een slecht opgesteld of ondergewaardeerd overeenkomst uw onderneming tot verlies brengen. Daarom staat ons team klaar om u stap voor stap naar uw doelstellingen te begeleiden.

Uw onderneming moet zich immers voorbereiden op een omgeving die de neiging heeft haar regelgeving te versterken. Het is dan ook noodzakelijk dat u leert uw commerciële inzet te beheren om uw professionele doelstellingen te bereiken.

Bedrijfsoperaties komen tegenwoordig steeds vaker voor en vereisen de grootst mogelijke aandacht van deskundigen op hun gebied.

Of u nu advies nodig hebt over commerciële contracten of meer specifiek op het gebied van e-commerce, IT-contracten, contracten voor de bescherming van persoonsgegevens, contracten inzake intellectuele eigendom, onderaannemingscontracten en distributiecontracten of zelfs reclame, sponsoring, verkoop aan consumenten en franchising van software, onze gespecialiseerde advocaten bieden juridisch en commercieel advies ongeacht de rechtsvorm van uw onderneming, namelijk :

• Scaleups & Innovators
• KMO’s en freelancers
• IVZW & VZW
• Juridische en compliance-afdelingen

Wij brengen ons team van gespecialiseerde advocaten regelmatig in contact met onze cliënten om een dienstverlening te bieden die is afgestemd op de juridische behoeften van elke cliënt.

Ons team handelsrecht bestrijkt een breed scala van diensten, zoals advies over algemene en specifieke juridische kwesties op het gebied van handelsrecht, consumentenbescherming, contractueel advies, oprichting en organisatie van distributienetwerken, reclamerecht, promotionele activiteiten, verkoopsystemen of oneerlijke handelspraktijken. Wij staan u ook bij in het uitvoeren van al uw zakelijke transacties.

Meer in het bijzonder, zijn wij bevoegd om :

• Onze cliënten informeren over de commerciële verplichtingen die moeten worden nageleefd
• Controle op de naleving van commerciële verplichtingen
• Proactief adviseren over de structuur van uw bedrijfsactiviteiten om u te helpen uw doelstellingen te overtreffen
• Ondersteunen van onze cliënten tijdens de onderhandelings- of precontractuele fase ;

◦ Bepaal het doel van het contract
◦ Bepaling van de duur van het contract
◦ Bepaal hoe het contract zal worden beëindigd
◦ Bepaling van prijsclausules

◦ de verplichtingen en sancties bij niet-nakoming van de overeenkomst vaststellen
◦ Aangaan van een vertrouwelijkheidsovereenkomst
◦ …

 • Het opstellen van contracten op nationale en internationale schaal, bijvoorbeeld ;

◦ Commerciële distributieovereenkomst
◦ Concessieovereenkomst
◦ Franchise-overeenkomst
◦ Handelsagentuurovereenkomst
◦ Koop- en verkoopcontracten

◦ Lease, lening, schenkingscontract
◦ Dienstencontract
◦ Contract voor de overname of overdracht van een bedrijf
◦ Contract voor de verwerving of overdracht van auteursrechten
◦ …

tussenkomen bij het opstellen van of onderhandelen over handelshuurovereenkomsten ;

◦ Rédaction du contrat de bail locatif
◦ Contentieux du bail

◦ Résiliation du bail
◦ Procédure d’expulsion
◦ …

 • Intervenir dans le recouvrement (judiciaire et extrajudiciaire) de vos créances en Belgique et à l’étranger

◦ Opstellen van de huurovereenkomst
◦ Geschillen over huurovereenkomsten

◦ Beëindiging van de huurovereenkomst
◦ Uitzettingsprocedure
◦ …

 • Tussenkomst bij de inning (gerechtelijk en buitengerechtelijk) van uw schuldvorderingen in België en in het buitenland

◦ Interne bedrijfsprocedure
◦ Formele kennisgeving

◦ Juridische stappen
◦ Incassokosten
◦ …

• Analyseren van contractuele verplichtingen in verband met buitenlandse wetten
• Opstellen en uitwerken van algemene voorwaarden, in het bijzonder over disclaimers ;

 

◦ Algemene verkoopvoorwaarden (AV)
◦ Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV)

 

Spreiding van de kosten en risico’s van het vervoer en de levering van goederen in een internationale verkoopoperatie 

 

◦ Advies over Incoterms (Internationale Handelstermen)
◦ Opstelling van voorbehoudsclausules bij Incoterms

Ons team is ook bevoegd om de belangen van onze cliënten te vertegenwoordigen en te behartigen in geval van geschillen om de verantwoordelijkheid tussen de zakenpartners vast te stellen

Meer in het bijzonder, zijn wij bevoegd om:

• Onze cliënten vertegenwoordigen voor de bevoegde rechtbanken in geval van geschillen zoals ;

◦ Geschillen in verband met de schending van contractuele clausules en andere ondertekende overeenkomsten
◦ Geschillen over het taalgebruik in handelsdocumenten
◦ Geschillen over vergelijkende reclame

◦ Geschillen in verband met handelsbevordering
◦ Geschillen betreffende elektronische handel
◦ Geschillen over oneerlijke handelspraktijken
◦ …

 • Adviseren van onze cliënten over arbitrageprocedures in het kader van geschillenbeslechting

◦ Arbitrage volgens de regels van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC voor International Chamber of Commerce)
◦ Arbitrage volgens de procedures van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI)
◦ Ad-hocarbitrage in geval van een specifiek geschil

• Ondersteuning van onze cliënten bij het beëindigen van zakenrelaties
• Ondersteuning van onze cliënten bij de beëindiging van contracten

Indien u wenst te genieten van een grote deskundigheid op het gebied van het handels- en contractenrecht met de hulp van advocaten die aan uw problemen zijn aangepast en u een oplossing op maat kunnen bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail en op onze website GOlegal en nemen binnen 24 uur contact met u op.

 

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

 • Architectencontracten
  Commerciële lease contracten
 • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
 • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Contact us

   
  By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.