fbpx

IT & Technologie

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u te helpen bij het oplossen van elk juridisch probleem op het gebied van IT en technologie.

Informatietechnologie (IT) heeft betrekking op het gebruik van computers, informatieopslag, het gebruik van netwerken en onlineplatforms, alsmede op de processen die zijn ontwikkeld om alle soorten elektronische gegevens te creëren, te verwerken, op te slaan, te beveiligen en uit te wisselen. Vandaag de dag vertegenwoordigt IT een groot deel van het economische leven en vooral dat van ondernemingen. IT is tegenwoordig overal aanwezig en is essentieel voor elke economische activiteit.

Deze informatietechnologieën worden vaak gebruikt in de bedrijfsvoering van een bedrijf en brengen in veel gevallen de verwerking van persoonsgegevens met zich mee.

IT omvat verschillende niveaus van apparatuur die sleutelfuncties uitvoeren, virtualisatie, beheers- of automatiseringsinstrumenten, besturingssystemen en toepassingen of software. Hieronder vallen persoonlijke databases, transactiesystemen (zoals online-betalingsdiensten), e-mailservers, webservers, en systemen voor het beheer van klantenrelaties (CRM) en voor enterprise resource planning (ERP).

In het digitale tijdperk staat ons deskundig team van meer dan 100 advocaten klaar om u bij te staan bij het oplossen van elk juridisch probleem dat verband houdt met IT en technologie.

Dankzij onze expertise kunnen wij u bijstaan bij het opstellen van en onderhandelen over alle soorten IT-dienstencontracten:

b

Softwareontwikkelingscontract met inbegrip van licenties en implementatie

l

Overeenkomsten inzake wederverkoop en/of distributie van software

Contracten voor informatietechnologieprojecten

Web hosting contract

Cloud computing-contract (d.w.z. dematerialisatie en integratie van fysieke middelen in toepassingen)

+

Koop- of leasingcontract voor computeruitrusting

Z

Escrow-overeenkomst voor broncode

Ons team heeft ruime ervaring in het adviseren over e-commerce compliance in B2C- en B2B-relaties.

• Opstellen van algemene verkoopvoorwaarden voor e-commerce (AV)
• Beoordeling van contracten voor IT-dienstverlening waarbij PCI DSS compliance een rol speelt
• Beleid inzake websitegebruik
• Privacybeleid
• Beleid inzake cookiegebruik
• Online reclame
• Online wedden

Wij adviseren u ook over online betaaldiensten en toepassingen op het gebied van ;

• Naleving van de wetgeving inzake elektronisch bankieren
• Elektronisch geld
• Elektronische betalingen
• Elektronische authentificatie
• Elektronische handtekeningen
• Elektronische archivering.

Wij zijn werkzaam op het gebied van medische en gezondheidstechnologieën (MedicalTech en HealthTech).
Vandaag de dag zijn deze medische technologieën in de Europese Unie sterk gereglementeerd. Voordat een medische technologie legaal op de Europese markt kan worden gebracht, moet de fabrikant voldoen aan de eisen van alle toepasselijke Europese wetgeving en een CE-markering op zijn hulpmiddel aanbrengen.
Met onze IT- en gezondheidszorgadvocaten kunnen wij u helpen aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Ons team van deskundigen adviseert ook particuliere bedrijven en openbare instellingen over kwesties in verband met de ontwikkeling van blockchain en ICO-Initial Coin Offer-projecten. Blockchain is een technologie die het mogelijk maakt informatie transparant en veilig uit te voeren en op te slaan zonder centrale controle-instantie. Het is een speciale vorm van databank die de geschiedenis bevat van alle uitwisselingen tussen de gebruikers sinds de oprichting ervan. De database is veilig en gedistribueerd: zij wordt zonder tussenpersonen gedeeld door de verschillende gebruikers, en elke gebruiker kan dus zonder tussenpersonen de geldigheid van de keten verifiëren.

Wij bieden u een volledig juridisch kader in een vroeg stadium om ervoor te zorgen dat de wetgeving van het betrokken land en op Europese schaal wordt nageleefd op het gebied van e-commerce.

• Bijstand voor de bevoegde autoriteiten
• Hulp bij het opstellen van ICO (voor Initial Coin Offering) white papers en algemene voorwaarden voor de verkoop/uitwisseling van tokens
• Ontwikkelen van contractuele strategieën, met name assistentie verlenen bij het toezicht op en het opstellen van “smart contracts” of escrow, en het opzetten van een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO in Engels)
• Analyseren en verifiëren van platformmodellen en interfaces, en onderzoek doen naar de gevolgen voor de privacy
• Een strategie implementeren om immateriële activa te beschermen
Wij bieden ook bijstand voor de strafrechter en de burgerlijke rechter in geval van fraude met geautomatiseerde verwerkingssystemen of inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten en contractuele verplichtingen.

Daarnaast heeft ons team expertise in IoT (d.w.z. het internet der dingen, « the Internet of Things in Engels ») projecten en in de bescherming en waardering van immateriële activa. Wij adviseren onze klanten over de ontwikkeling, implementatie en uitrol van IoT-platforms.

Bovendien zijn wij deskundig op het gebied van de juridische aspecten van cyberbeveiliging.
Cyberveiligheid heeft betrekking op de regels die zijn vastgesteld om goederen en personen te beschermen tegen eventuele aanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van ongeacht welke technologie. Het stelt een informatiesysteem in staat weerstand te bieden aan gebeurtenissen in cyberspace die de activiteiten van een onderneming in gevaar kunnen brengen. Daarom is het noodzakelijk een cyberdefensie op te zetten om cybercriminaliteit te bestrijden.

In het algemeen kan cyberbeveiliging worden onderverdeeld in 3 verschillende categorieën:

1. Wettelijke verplichtingen inzake beveiliging van cybergegevens;
2. Bescherming van immateriële activa ;
3. De reactie op cyberaanvallen.

Meer precies, wij staan tot uw beschikking voor :

• Plannen vaststellen voor het monitoren van en anticiperen op cyberaanvallen
• de veiligheid van al uw informatiesystemen te handhaven, te waarborgen en te versterken
• Flash-audit van cyberveiligheidsrisico’s
• Het charter voor het beheer van het informatiesysteem vaststellen
• Het algemene beveiligingsbeleid van de onderneming bepalen
• de feiten achter cyberaanvallen te analyseren en te identificeren en de prioriteit van deze risico’s te bepalen

Wij staan ook onze cliënten bij die het slachtoffer zijn van cybercriminaliteit en een vergoeding wensen voor de veroorzaakte schade.

Tot slot zij opgemerkt dat wij de laatste jaren, dankzij de onmiskenbare technologische vooruitgang en een efficiëntere gegevensverwerking (in verband met het verschijnsel “big data”), aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op het gebied van de kunstmatige intelligentie (ook bekend als AI voor artificiële intelligentie).

Bedrijven die klaar zijn om van deze digitale transformatie te profiteren en AI als kern van hun strategie of bedrijfsmodel te gebruiken, moeten weten hoe ze de geheimen van succes kunnen beschermen en verbeteren.

Ons team van advocaten gespecialiseerd in artificiële intelligentie staat tot uw beschikking om u te adviseren en alle kwesties te behandelen die verband houden met artificiële intelligentie, zoals productaansprakelijkheid, regels inzake transparantie van algoritmen of persoonlijke gegevens die worden verzameld door aangesloten objecten.

Meer in het bijzonder, zijn wij bevoegd om:

• AI ontwikkelingsproject in uw bedrijf;
• Integratie van informatiesystemen, digitale overgang, big data;
• Licentieverlening voor IA-software ;
• Distributie en financiering van uw licentie ;
• Bescherming van het auteursrecht ;
• Verkrijgen van een octrooi ;
• Potentiële kansen en risico’s in verband met algoritmen ;
• Schade veroorzaakt door een algoritme.

Voor alle vragen met betrekking tot kunstmatige intelligentie staat ons team klaar om u te voorzien van gepersonaliseerde ondersteuning die leidt tot specifieke oplossingen voor uw probleem.

Als u een vraag hebt of bezorgd bent over een van deze diensten, kan ons netwerk van deskundigen bogen op een brede kennis van de problematiek in verband met informatiesystemen en een grondig inzicht in de relevante technische omgeving. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail en op onze website GOlegal en nemen binnen 24 uur contact met u op.

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

  • Architectencontracten
    Commerciële lease contracten.
  • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
  • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact us

     
    By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.