fbpx

Juridische beheerde diensten

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u te helpen bij het oplossen van elk juridisch probleem dat verband houdt met de rechtsgebieden in de sector Legal Managed Services. 

Tot voor kort konden ondernemingen die met juridische problemen werden geconfronteerd, deze intern oplossen via bedrijfsjuristen of juridische interims, of zij konden een beroep doen op een traditioneel advocatenkantoor.

Het probleem voor een onderneming met een juridische afdeling is dat de workflow vaak complex en zeer tijdrovend is en dat de intensiteit ervan varieert naar gelang van de behoeften van de onderneming. Als gevolg daarvan is de juridische afdeling van de onderneming overwerkt of, in sommige gevallen, onderbezet. Het kan ook gebeuren dat de juridische afdeling gewoon niet over de vaardigheden beschikt die voor een bepaalde zaak vereist zijn.

Advocaten hebben een betaalbaar uurtarief, maar moeten in het algemeen op voltijdsbasis worden aangenomen om 40 uur per week beschikbaar te zijn, ongeacht of er genoeg of te veel werk is. Bovendien zijn zij beperkt door hun taal, onderwerp en bevoegdheid. Gerechtelijke interims hebben soortgelijke beperkingen en zijn, wegens hun tijdelijk karakter, ook duurder.

Een advocaat inhuren betekent te maken krijgen met een betrekkelijk ondoorzichtige markt, zich blootstellen aan een vaak duur en onvoorspelbaar uurtarief met daarbovenop een reactiviteit, het respecteren van termijnen en een als perfect te beschouwen duidelijkheid in de te leveren prestaties.

Gelukkig zijn er nieuwe spelers opgestaan die een nieuw soort juridische oplossingen aanbieden (zoals contractjuristen, juridisch adviseurs, juridische managementdiensten, juridische technologieplatforms, beheerde juridische diensten en hybride juridische diensten.

De reden waarom deze nieuwe juridische oplossingen vandaag zijn ontwikkeld, is dat de juridische kwesties binnen ondernemingen de laatste jaren complexer zijn geworden, parallel met het algemene regelgevingslandschap. Als gevolg daarvan zijn de verwachtingen van ondernemingen ten aanzien van de juridische dienstverlener hoger geworden en niet langer in overeenstemming met de service die een traditioneel advocatenkantoor kan bieden.

De toename van beheerde juridische diensten, bekend als Legal Managed Service (LMS), of de uitbesteding van sommige of alle juridische functies die verband houden met het bedrijfsleven, maakt deel uit van deze groeiende trend. Deze trend zal leiden tot grote veranderingen in de structuur van de juridische dienstverlening en de manier waarop oplossingen aan cliënten worden geleverd.

Globalisering, snelle technologische ontwikkeling en economische druk (zowel intern als extern) betekenen dat particuliere ondernemingen en overheidsinstanties meer verwachten van externe consultants. Dit creëert de mogelijkheid voor nieuwkomers (zoals alternatieve aanbieders of, tot op zekere hoogte, de Big Four) om eindelijk door te breken in een omgeving die voorheen werd gedomineerd door traditionele advocatenkantoren.

Maar wat is Legal Managed Service?

Beheerde juridische diensten bieden een bedrijf toegang tot geavanceerde technologie, expertise en de mogelijkheid om problemen op het gebied van kosten, kwaliteit van de dienstverlening en risico’s aan te pakken zonder dat het een intern team hoeft samen te stellen dat is opgeleid in meerdere dimensies van dienstverlening (talen, juridische onderwerpen en rechtsgebieden).

LMS is een oplossing voor grootschalige projecten die zo snel mogelijk moeten worden afgehandeld en die kostengevoelig en risicovol zijn als ze niet met de grootste zorg worden uitgevoerd. Dit werk vereist de toepassing van innovatieve technologieën, een team van specialisten op hun respectieve gebieden en zeer efficiënte processen die een interne juridische dienst slechts zelden aanbiedt en waar traditionele advocatenkantoren meestal niet mee zijn uitgerust.

De sleutels tot dit proces?

 • Doorzichtigheid

 • Efficiëntie

 • Geavanceerde technologie voor een nauwkeurige controle van elk bestand

Vandaag de dag zijn deze Legal Managed Services een steeds populairder dienstenmodel geworden, omdat zij cliënten in staat stellen snel en kosteneffectiever gebruik te maken van de rijkdom van meervoudige juridische expertise door zich te richten op ad hoc (op maat gemaakte) projecten, met volledige middelen en tegen een redelijke prijs.

Het belangrijkste verschil tussen een Legal Managed Service en een klassieke outsourcing zit in de behandeling van de provider :

Traditionele uitbesteding

Beheerde juridische diensten

Aan de cliënt opgelegde oplossing

Collaboratieve uitvoering van diensten

Niet erg voorspelbaar, prijzen zelden vast

Transparant en voorspelbaar, vooral wat de prijzen betreft

Variabele kwaliteit en geen KPI om die te meten

Constante kwaliteitsmeting, inclusief KPI’s

Zwakke integratie van technologieën zoals LegalTech

Intensief gebruik van technologie

Geen end-to-end projectbeheer

Robuust end-to-end projectbeheer

Indien de cliënt ervoor kiest een beroep te doen op een traditionele advocatendienst, beschikt hij of zij wellicht niet over perfecte informatie over wat zal worden geleverd, wanneer het zal worden geleverd, en wie de juiste persoon is om zijn of haar kwestie te behandelen. Met andere woorden, de dienstverlener controleert het merendeel van de parameters van de dienst. Indien de cliënt daarentegen een beroep doet op een juridische enterim, geldt een, over het algemeen goedkoper, uurtarief, maar deze dienstverlener blijft beperkt door het aantal uren per week, het aantal talen en onderwerpen die hij kent en, tenslotte, door de duur van zijn opdracht, die in wezen tijdelijk is. In dit geval kan de cliënt, die toegang heeft tot de diensten van de juridische intermediair, een veel grotere en directere controle uitoefenen op de dienstverlener.

Wat de controle betreft, ligt de juridisch beheerde dienst ergens tussen deze twee modellen in. Dit model is namelijk gebaseerd op het delen van het beheer van de operaties tussen de dienstverlener en de klant. De cliënt heeft geen rechtstreekse controle over de door de dienstverlener gebruikte middelen, maar wordt in de gelegenheid gesteld validatie en controle uit te oefenen, het profiel van de verantwoordelijke deskundige, over de uiteindelijke prijs, de leveringsdatum en de omvang.

In een systeem van Legal Managed Service is de afstemming van belangen de essentie van het waardevoorstel. De dienstverlener verbindt zich ertoe een in het contract overeengekomen vaste prijs te ontvangen en resultaten te leveren die eveneens vooraf in het contract zijn overeengekomen. Als gevolg daarvan zal de dienstverlener worden gestimuleerd efficiënter te werken om de vereiste dienst te leveren.

De dienst Legal Managed maakt het dus mogelijk om het werk tegen een gecontroleerde kostprijs over te dragen aan een externe leverancier, terwijl alle aspecten van de dienstverlening onder controle blijven.

Als een Legal Managed Service zijn wij experts in werkoptimalisatieprocessen, technologie, projectbeheer en alle juridische kwesties die nodig zijn om uw bedrijf te ontwikkelen.

GOlegal vertrouwt op haar team van meer dan 100 advocaten en juristen en haar ervaring in consulting, technologie en dienstverlening om onze cliënten te helpen hun doelen te bereiken en hen daarbij op de eerste plaats te zetten. Op basis van uw behoeften wijzen wij aan elke zaak de juiste deskundige toe.

Als klant hebt u volledige zichtbaarheid van en controle over de voorgestelde oplossing. Bovendien hoeft u niet rechtstreeks betrokken te zijn bij de dagelijkse activiteiten van de aangewezen provider, aangezien wij uw contactpersoon zijn en uw projectmanager zullen zijn, dossier per dossier.

Wat zijn de belangrijkste beweegredenen voor een bedrijf om een beroep te doen op een Legal Managed Services?

1. De onderneming heeft juridische ondersteuning nodig op een bepaald gebied

De dienstverlener fungeert dan als een uitbreiding van de interne capaciteiten van de klant in een specifieke geografische regio door zijn interne team aan te vullen met consultants ter plaatse. Deze consultants bieden niet alleen de praktische ondersteuning die de lokale verkoop- en operationele teams nodig hebben, maar bieden ook lokale deskundigheid, knowhow en advies die de teams van het hoofdkwartier niet hebben of niet doeltreffend kunnen bieden. Dit kan de vorm aannemen van een marktconsultatie, een verzoek om informatie (RFI), een verzoek om voorstel (RFP), het opstellen van een contract en onderhandelingen ter plaatse. Door plaatselijke kennis en gespecialiseerd advies zal de dienstverlener de cliënt helpen sneller toegang te krijgen tot de nieuwe markt.

2. Het bedrijf heeft expertise nodig die het niet in huis heeft

De dienstverlener werkt nauw samen met de cliënt om hem te helpen op de hoogte te blijven van de wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op zijn bedrijf of die hem aan nieuwe risico’s kan blootstellen. De provider helpt de klant bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en implementeren van zijn strategie voor compliance en risicobeheer door hem te helpen een infrastructuur te ontwikkelen die voldoet aan de behoeften van zijn bedrijf.

3. Het kantoor heeft middelgrote en grote juridische projecten buiten zijn kernpraktijk

De aanbieder vertrouwt op het gebruik van technologie, gestandaardiseerde processen en case studies om de klant te helpen een groot aantal projecten of een groot project te beheren zonder de kwaliteit en de nauwkeurigheid van het geleverde werk aan te tasten. Hierdoor krijgt de onderneming extra werkcapaciteit tegen een beheerste kostprijs en risico.

4. De onderneming wil zeer repetitieve, bijna administratieve juridische taken uitbesteden

de dienstverlener zal voor alle repetitieve juridische taken gestandaardiseerde methoden hanteren, zodat de onderneming zich kan concentreren op juridische kwesties met een grotere toegevoegde waarde.

Dit model van beheerde juridische dienstverlening is zowel doordachter als efficiënter en biedt cliënten meer waar voor hun geld, omdat de specifieke doelstellingen en behoeften van de cliënt in dit model centraal staan. Een managed legal service provider investeert tijd en moeite in het begrijpen van deze doelstellingen en behoeften en stelt een multidisciplinair team samen waarmee wordt samengewerkt om oplossingen op maat te ontwerpen en te leveren.

GOlegal is een innovatieve aanbieder van Legal Managed Services met middelen in meerdere rechtsgebieden, ondersteund door een robuuste IT-infrastructuur om aan al uw eisen te voldoen, ongeacht het onderwerp, het rechtsgebied of de taal.

Dankzij ons team zullen al uw deadlines worden gerespecteerd, want wij plannen alles vanaf het begin van het project, om ervoor te zorgen dat uw verwachtingen op tijd worden ingelost. Wij hanteren een pragmatische aanpak om u een oplossing te bieden die aangepast is en niet theoretisch. En natuurlijk passen wij een systeem van vaste prijzen toe dat vooraf bekend is.

Wij zijn bekwaam om te werken met ;

• Scaleups & Innovators
• KMO’s en freelancers
• IVZW & VZW
• Juridische en compliance-afdelingen

Voornamelijk op het gebied van recht, zoals :

• Gegevensbescherming (GDPR)
• IT en Technologie
• Handels- en contractenrecht
• IP
• Sociaal en arbeidsrecht
• Vennootschapsrecht
• Onroerend goed recht
• Belastingen
• Strafrecht en naleving
• Distributierecht

• Bank- en financiewezen
• Verzekeringsrecht
• Publiek- en bestuursrecht
• Kapitaalmarkt
• Europees recht
• Mededingingsrecht
• Energie en klimaat
• Milieu
• Bescherming van de consument
• Private equity

Als u een Legal Managed Service provider wilt inschakelen, zal GOlegal graag binnen 24 uur reageren.

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

 • Architectencontracten
  Commerciële huurovereenkomsten
 • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
 • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact us

   
  By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.