fbpx

Juridische uitbesteding voor advocatenkantoren

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u te helpen bij het oplossen van elk juridisch probleem dat verband houdt met de rechtsgebieden van uw advocatenkantoor. 

Legal outsourcing is een essentiële juridische benadering geworden voor advocatenkantoren die flexibiliteit en efficiëntie voor zichzelf en hun cliënten nastreven. In het algemeen bestaat deze aanpak in het uitbesteden van bepaalde juridische processen of diensten aan externe ondernemingen (alternatieve juridische dienstverleners, plaatselijke kantoren, buitenlandse advocaten, onafhankelijke advocaten, enz.) Dit maakt het voor advocatenkantoren veel gemakkelijker om hun taken uit te voeren en vooruitgang te boeken met hun juridische zaken.

Outsourcing levert aanzienlijke voordelen op voor de ontwikkeling van advocatenkantoren. Voor een advocatenkantoor is er echter een reëel probleem dat de tenuitvoerlegging ervan kan belemmeren. Dit is in feite de keuze van het juridische outsourcingbedrijf. De moeilijkheden liggen in :– Beoordeling van de behoeften van de onderneming,– De uitbestedingsopties bepalen die aan die behoeften beantwoorden.

  Om het juiste juridische outsourcingbedrijf te kiezen, moet u dus met deze twee factoren rekening houden. Wij bieden u onze expertise aan om u te helpen de zaken van uw onderneming te behartigen en uw dienstverlening te verbeteren. Wat we te bieden hebben :

  • Deskundig advies over uitbesteding om de prestaties en winstgevendheid van uw advocatenkantoor te garanderen
  • Een team van meer dan 130 advocaten die uw juridische diensten efficiënter zullen behandelen

  Wij kunnen u helpen de winstgevendheid van uw praktijk te verbeteren door een deel van uw juridische diensten uit te besteden

  In beginsel houdt de strategie inzake juridische uitbesteding geen rekening met geografische grenzen. Naast lokale advocaten hebt u ook de mogelijkheid om de secundaire diensten van uw kantoor uit te besteden aan buitenlandse professionals ver weg, om zo de kosten aanzienlijk te drukken. Dit is wat wordt bedoeld met offshore outsourcing. Het is echter belangrijk te weten dat deze optie aanzienlijke risico’s inhoudt voor :

  – De kwaliteit van de verleende diensten,
  – De bevoegdheid van de adviseurs met betrekking tot uw rechtsgebied,
  – Bescherming van cliëntgegevens en vertrouwelijkheid,
  – De regeling van geschillen in geval van mogelijke tegenstrijdige belangen,
  – De integriteit van de advocaten en de eerbiediging van de ethische regels.

  Om juridische outsourcing verstandig toe te passen, moet het advocatenkantoor de werking en de voordelen ervan beheersen en de evolutie van het systeem op de voet volgen om zijn rentabiliteit en concurrentievermogen tegenover de concurrentie te verzekeren.

  Een alternatief voor deze valkuil van offshoring is legal process outsourcing (LPO). Wanneer het wordt uitgevoerd door een leverancier die geografisch dichtbij is, wordt het soms “nearshoring” genoemd.

  Het is duidelijk dat hoe kleiner de geografische afstand is, hoe minder hefboomwerking er is om de arbeidskosten te verminderen.

  Als dit voor de hand liggende voordeel om de prijs te drukken wordt verminderd, waarom zou LPO dan van enig belang zijn? En als het een kwestie van kosten is, hoe kunnen die dan worden beheerst?

  LPO (Legal Process Outsourcing): voordelen en werking

  De belangrijkste doelstelling van de outsourcing van juridische processen is de rechtspraktijk kostenefficiënter te maken door minder strategische juridische diensten te delegeren en zich uitsluitend op de belangrijkste zaken te concentreren. Een dergelijke aanpak stelt het bedrijf in staat tijd en geld te besparen door zich te concentreren op vaste vergoedingen van leveranciers in plaats van op uurtarieven. Bovendien kan het kantoor de tevredenheid van zijn cliënten garanderen door de kwaliteit van de plaatselijke juridische diensten te garanderen. Dit zal de onderneming in staat stellen concurrerend en winstgevend te blijven.

  Advocatenkantoren maken vaak gebruik van uitbesteding om:

  • Voer een evaluatie van juridische documenten uit: vergemakkelijk de evaluatie van uw documenten door een beroep te doen op externe contractjuristen. Zij beschikken over de digitale en intellectuele middelen om documenten op verschillende expertisegebieden te beoordelen. Bovendien bieden sommige advocatenkantoren coderingsdiensten aan om e-discoveryprocessen te vergemakkelijken.

  • Vereenvoudig een onbelangrijke verschijning: Huur advocaten of dagvergoedingen in om kostbare uren in een rechtszaak te besparen. Dit zal geschillen over facturering voorkomen en u geld besparen op vergoedingen voor diensten.

  • Hen bijstaan bij het opstellen van teksten: freelance juristen kunnen het juridisch secretariaat, het opstellen van juridische documenten (bv. contracten, akten, enz.) binnen uw bedrijf of quasi-administratieve taken verbeteren. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de computerinvoer, het elektronisch klasseren en converteren van documenten en het bijwerken van databanken.

  Te overwegen innovaties

  Wanneer u professionals op het gebied van juridische outsourcing kiest om de efficiëntie van uw advocatenkantoor te verbeteren, moet u de outsourcingstrends goed in het oog houden. De onbetwistbare opkomst van outsourcing heeft een aanzienlijke invloed gehad op de ontwikkeling van de sector. In de juridische sector heeft deze innovatie geleid tot de oprichting van abonnementsadvocatenkantoren en virtuele advocatenkantoren.

  Er zijn drie nieuwe outsourcingtrends die wij van nabij moeten volgen:

  • Automatisering en het gebruik van AI (kunstmatige intelligentie),
  • Hybride uitbesteding (Onshore/Nearshore en Offshore uitbesteding),
  • De groei van eDiscovery.

  Ons team van deskundige juristen beschikt over de vaardigheden om juridische proces outsourcing voor uw bedrijf te leveren.

  Legal Process Outsourcing biedt een aantal ondersteunende diensten aan advocatenkantoren. Ons team van gekwalificeerde bedrijfsjuristen kan u helpen met :

  • Juridisch onderzoek: bestudering van wet- en regelgeving, verzamelen van jurisprudentie, enz.
  • Oplossen van geschillen: opstellen van documenten, eDiscovery, enz.
  • Contractbeheer: opstellen en samenvatten van contracten, opstellen van standaardcontracten, herzien van contractuele bepalingen, enz.
  • Opstellen van juridische documenten.
  • Bescherming van intellectuele eigendom: octrooieerbaarheid, beslechting van geschillen inzake intellectuele eigendom, bestudering van auteursrechten en handelsmerken, enz.

  Advocatenkantoren kunnen ook gebruik maken van juridische outsourcing om juridische zaken te behandelen die verband houden met:

  • Liquidatie- of curatele-procedures,
  • Gerechtelijke verzoeken: beschermingsbevelen, pleidooien, verzoeken tot nietigverklaring of verzet, enz.
  • Bedrijfsvoorschriften en -documentatie: bedrijfsbesluiten, exploitatieovereenkomsten, huishoudelijke reglementen, enz.

  Als u voor uw advocatenkantoor een strategie voor juridische outsourcing overweegt, staat GOlegal tot uw beschikking. U kunt ons per e-mail bereiken en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

  Onze aanpak

  agsdix-null

  Scoping van uw behoeften

  We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

  agsdix-null

  Oplossing definitie

  We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

  agsdix-null

  Uw validatie

  De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

  agsdix-null

  Project management

  GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

  agsdix-null

  Levering & feedback

  Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

  pay-for-legal-departement
  donatien cassiers, co-founder of GOlegal

  Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

  Dit kan zijn voor :

  • Architectencontracten,
  • Commerciële huurovereenkomsten,
  • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen,
  • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

  Wij blinken uit op vele gebieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.

  Contact us

    
   By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.