fbpx

Overheidsopdrachten

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juridische deskundigen staan wij klaar om u bij te staan bij het oplossen van elk juridisch probleem op het gebied van het recht inzake overheidsopdrachten. 

Een overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een overheidsopdrachtgever, in het recht van de Europese Unie een “aanbestedende dienst” genoemd, en publieke of private entiteiten. Het doel van de opdracht is te voldoen aan de behoeften van de overheidsafnemer op het gebied van leveringen, diensten, infrastructuur (werken) of zelfs onroerend goed.

Dit type opdracht kan worden gesloten door tal van openbare kopers, zoals overheidsinstanties (de centrale staat, genoemde entiteiten of lokale overheden) of door rechtspersonen die openbare kopers vertegenwoordigen.

Ons multidisciplinair team bestaat uit juristen die gespecialiseerd zijn in publiek en administratief recht met een bijzondere belangstelling voor overheidsopdrachten. Dankzij de ervaring die onze advocaten aan de balie hebben opgedaan, beschikken wij over een solide achtergrond om alle gebieden van deze discipline te bestrijken.

Wij zijn met name bekwaam in de behandeling van de verschillende aspecten van de financiering van overheidsprojecten, publiek-private partnerschappen (PPP) en diensten van overheidsbedrijven.

De kwaliteit van een openbare dienst hangt tegenwoordig steeds meer samen met een optimaal beheer van de overheidsopdrachten die tussen aanbestedende diensten en economische subjecten worden gesloten. Zonder een grondig inzicht in de wijze waarop overheidsopdrachten toezicht houden op uw beslissingen, zullen uw plannen voor bedrijfs- en vastgoedontwikkeling, joint ventures, herstructurering of verkoop niet werken.

Als cliënt of inschrijver bij een nationale, Europese of internationale aanbesteding kunnen onze juridische adviseurs u bijstaan in alle stappen die bij overheidsopdrachten komen kijken.

In het digitale tijdperk zullen wij u ook helpen de invoering van het federale platform (e-kennisgeving en e-aanbesteding) en de elektronische aanbesteding van Belgische overheidsopdrachten te begrijpen.

Wij kunnen u begeleiden tijdens het hele aanbestedingsproces, niet alleen in de publieke sector, maar ook in andere sectoren die tot het publieke domein behoren, zoals :

• De bouw
• Vervoer
• Gezondheid

 • Onderwijs
• Energie
• Telecommunicatie

Of u nu een gemeentelijke, regionale of federale overheidsinstantie, een Europese instelling of een onderneming uit de openbare sector bent, onze advocaten kunnen al uw juridische problemen met betrekking tot de specifieke kenmerken van de sector waarin uw onderneming actief is, begrijpen en behandelen.

Dankzij de internationale rijkdom van ons team kunnen wij u een advocaat van de balie van Europa, Azië, Amerika of Afrika ter beschikking stellen om uw operaties en transacties uit te voeren met volledige kennis van de taal en de wetgeving van het land waarop u zich richt.

Wij ondersteunen onze klanten op verschillende niveaus van hun infrastructuur en projecten ;

• Opstellen van documenten (waaronder wetten en verordeningen) op basis van Europese richtlijnen
• De oprichting en herstructurering van openbare of particuliere partners
• Interventie door de overheid
      ◦ Aankondiging van een vergelijkend onderzoek
      ◦ Staatssteun en ESR-neutraliteit
      ◦ Deelnemingen van het publiek
      ◦ Intercommunale overheidsbedrijven
      ◦ Concessie voor openbare diensten
      ◦ Eurostat-criteria en OIB-verordeningen (Bureau voor infrastructuur en logistiek in Brussel)

Indien u wenst te investeren om een participatie te verwerven en/of te verkopen in een overheidsopdracht of een publiek-privaat partnerschap, zullen wij u pragmatisch juridisch advies verstrekken over hoe een aanbestedingsprocedure op te starten en een tijdige sluiting van overeenkomsten te bekomen met een optimaal rendement op de investering.

Onze deskundigheid op het gebied van het recht inzake overheidsopdrachten en het economisch en administratief recht stelt ons in staat op te treden in elke kwestie die verband houdt met aanbestedingen ;

• Consortium
• Bescherming van gevoelige gegevens (AVG)
• Antitrustwetgeving
• Naleving
• Gunningsprocedure (met inbegrip van geschillen over de gunning)
      ◦ Kwalitatieve selectie
      ◦ Regelmatigheid en conformiteit van de aanbiedingen
      ◦ Selectie van de geselecteerde inschrijver (gunningscriteria en met redenen omkleed gunningsbesluit)
      ◦ Kennisgeving van het contract

Wij zijn ook bevoegd om onze cliënten uit de openbare en de particuliere sector bij te staan in aanbestedingsprocedures, zoals :

 • Complexe PPP-projecten

 • Opstellen van offertes en aanvragen

 • Projecten voor stedelijke herontwikkeling

 • ICT-projecten

 • Concessie en verkoop van openbare eigendommen

• Concessie en verkoop van openbare eigendommen
• Onderhandelen over en opstellen van contracten
• De opstelling van administratieve clausules
• De opstelling van de bijzondere bestek
• Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
• Schrijven van beoordelingsverslagen

 • Bijstand in geval van uitzetting uit een overheidsopdracht
      ◦ Actie tot schorsing
      ◦ Beroep tot nietigverklaring
      ◦ Beroep tot staking
      ◦ Beroep tot schadevergoeding

Wat publiek-private partnerschappen betreft, zijn wij eraan gewend onze cliënten juridische ondersteuning te bieden bij hun projecten voor infrastructuurontwikkeling. Bij deze partnerschappen gaat het om contractuele of institutionele samenwerking op lange termijn tussen overheidsinstanties en particuliere exploitanten. Dankzij onze ervaring in de juridische wereld van PPS kunnen wij u op alle niveaus van uw project bijstaan, vanaf het opstellen van het PPS-contract tot de financiële afsluiting ervan.

Om u de meest uitgebreide juridische bijstand te bieden bij uw PPS-projecten, werkt onze afdeling Overheidsopdrachtenrecht samen met onze advocaten die gespecialiseerd zijn in andere rechtstakken om alle aspecten van uw project in detail te behandelen.

Dit omvat, bijvoorbeeld;

Vennootschapsrecht

◦ Structurering en oprichting van openbare of particuliere organisaties
◦ Aandeelhoudersovereenkomsten en leningovereenkomsten

◦ Bijdragen in onderzoekskosten
◦ Financieringsovereenkomsten (leningen en krediet)
◦ Garanties

Fiscaal recht
◦ BTW op PPP’s
◦ Roerende voorheffingen

Contractenrecht
      ◦ DBFM-, D&B-, DBM+F- en DBFMO-contracten (d.w.z. ontwerp-, bouw-, financierings- en onderhoudscontracten)
      ◦ Leasingcontracten
      ◦ Concessiecontracten
      ◦ Leasecontracten
      ◦ Onderaanneming (back-to-back, EPC en MTC)

Vastgoed recht
      ◦ Erfpacht
      ◦ Domeinconcessies
      ◦ Opstal

In geval van geschillen of arbitrage vertegenwoordigen wij onze cliënten voor de hoven en rechtbanken, met inbegrip van het Hof van Justitie van de Europese Unie, alsook voor de regelgevende instanties (regulatoren), de Europese Commissie of de Raad van State.

Wij vertegenwoordigen onze cliënten ook voor de burgerlijke en administratieve rechtbanken.

Indien u wenst te genieten van een grote deskundigheid op het gebied van het recht inzake overheidsopdrachten met de hulp van advocaten die aan uw problemen zijn aangepast en u een oplossing op maat kunnen bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail en op onze website GOlegal en nemen binnen 24 uur contact met u op.

 

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

 • Architectencontracten
  Commerciële huurovereenkomsten
 • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
 • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact us

   
  By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.