fbpx

Procurement

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u te helpen bij het oplossen van alle juridische problemen die verband houden met de rechtsgebieden van uw inkoopafdeling. 

Aankoopdienst: strategie voor juridische ondersteuning

De ontwikkeling van de activiteiten van een industriële onderneming kan afhankelijk zijn van de uitvoering van leveringen en aankopen van producten, diensten, grondstoffen, software en andere zaken. In veel bedrijven wordt het team dat met deze activiteiten belast is, soms “Procurement” genoemd. Om de aankoop van producten of diensten te garanderen en te zorgen voor onderhandelingen ten voordele van de onderneming, hebben ondernemers behoefte aan een team van gekwalificeerde juristen of advocaten die de beste strategieën voor inkoopbeheer kunnen toepassen.

Juridische ondersteuning voor inkoopafdelingen kan soms problemen opleveren:

• Behoefte aan een snelle reactie wanneer advocaten andere prioriteiten hebben,
• Noodzaak van systematische controles door inkoopcategorieën die vanuit juridisch oogpunt wellicht geen bijzonder stimulerende intellectuele uitdaging vormen,
• Noodzaak van nauwkeurigheid en finesse in de juridische analyse gezien de impact op de productie en winstgevendheid van de onderneming.

Juridische ondersteuning van aankoopactiviteiten wordt soms – ten onrechte – als niet-strategisch beschouwd. In feite is het legaal verkrijgen van uitstekende leveringen tegen de beste prijs een factor in het succes van de onderneming. De prestaties van de inkoopafdeling hebben een invloed op de productie van de onderneming, haar financiële gezondheid maar ook op andere aspecten zoals innovatie.

Wij bieden u deskundige diensten aan om de juridische benaderingen die de onderhandeling en voorbereiding van koopcontracten regelen, correct toe te passen, namelijk;
• Opstellen van algemene inkoopvoorwaarden,
• Definitie van contract-per-contract, onderhandelingsstrategieën,
• Gewoon verbintenissenrecht,
• De bepalingen van het Wetboek van Koophandel inzake exclusiviteitsbedingen, vrijheid van prijsstelling en mededinging,
• Voorschriften inzake het gebruik van oneerlijke bedingen.

Wij combineren technieken en deskundigheid om juridische ondersteuning te bieden aan de aankoopafdeling van uw bedrijf, binnen het kader van de geldende regels.

Aankoop omvat verschillende beheerstechnieken, die de levering van door de onderneming vooraf bestelde produkten bevorderen (uitvoering van bestellingen, vervoer en opvolging), alsmede de toezending van een officieel document om een leveranciersfactuur op te stellen (ontvangstbon, leveringsbonnen, aankoopbonnen, enz.).

Wij stellen u de volgende oplossingen voor om de activiteiten van de kopers van uw bedrijf te vergemakkelijken, en garanderen tegelijk de optimalisering ervan om aan uw behoeften te voldoen:

Aankoopmethoden

Afhankelijk van de vraag kan een onderneming kiezen tussen drie soorten aanbestedingen:
• JIT (just-in-time): geen anticipatie op de behoeften, beperking van de opslag door aankoop op verzoek
• MRP (beheer van productiemiddelen): aankoop beperkt tot onderdelen of voorraden naar gelang van de behoeften
• Kanban: beperkte opslag, progressieve bevoorrading volgens orders

In aanmerking te nemen factoren

Met het oog op een doeltreffend aankoopbeheer moet bijzondere aandacht worden besteed aan de volgende factoren
• Leveranciersgaranties
• Aansprakelijkheid
• Wijze van beëindiging van contracten
• Overdracht van intellectuele eigendom
• Continuïteit van de dienstverlening
• Vertrouwelijkheid

Juridische strategie ter begeleiding en ondersteuning van aanbestedingsactiviteiten

Juridische strategie is essentieel voor de succesvolle onderhandeling van de aankoopcontracten van een onderneming. Het omvat specifieke managementtechnieken die advocaten in staat stellen de levenscyclus van contracten op een voordelige manier te beheren en ervoor te zorgen dat de belangen van de onderneming op de meest doeltreffende manier worden verdedigd. De juridische strategie voor het beheer van aankopen omvat;

• De vaststelling van algemene aankoopvoorwaarden,
• de vaststelling van specifieke aankoopvoorwaarden naar gelang van het soort product of dienst in kwestie,
• Het creëren van documentformaten die effectieve communicatie tussen interne en externe partijen mogelijk maken,
• Omschrijving en uitvoering van onderhandelingsdoelstellingen.

Met deze juridische strategie kunnen onze advocaten en juristen u helpen bij het heronderhandelen, verlengen of beëindigen van een aanbestedingscontract.

Wij hebben een team van meer dan 130 juristen tot uw beschikking om uw juridische strategie te bepalen voor het begeleiden en ondersteunen van inkoopactiviteiten.

Ons team van juristen, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, kan u bijstaan bij het opstellen van een juridische strategie ter ondersteuning van uw inkoopactiviteiten en uw inkopers dagelijkse juridische ondersteuning bieden.

De vaststelling van algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden

De algemene aankoopvoorwaarden omvatten alle standaardclausules die relevant zijn voor de totstandkoming van het aankoopcontract zelf: aansprakelijkheid, duur, verlenging, overmacht, vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom, wijze van beëindiging van het contract, bescherming van persoonsgegevens, enz.

Verschillende andere kwesties komen ook aan bod:

 • Zorgen voor het goede verloop van de logistieke operaties
• Berekening van de behoeften en toezicht op de uitvoering van het koopcontract
• Opzetten van een aanbestedingsplan
• Vaststelling van kernprestatie-indicatoren of KPI’s om de ontwikkeling van de orders te volgen
• De planning en uitvoering van bevoorradingsorders vaststellen
• Vergelijken en evalueren van aanbiedingen van belangrijke leveranciers (benchmarking)

 • De beste IT-instrumenten kiezen om de toeleveringsdienst te verbeteren (beheer van de toeleveringsketen, WMS-software, enz.)
• Het voorraadcontrolebeleid bepalen (voorraden verminderen, voorraden aanhouden, stromen beheren, voorraadtypes, voorraadplaatsing, stock-outs, enz.)
• Geschillen oplossen
• Verbetering van het beheer van de toeleveringsketen en het bestellen

Speciale aankoopvoorwaarden worden soms gebruikt voor specifieke leveringen: gereglementeerde producten en diensten, digitale aankopen, specifieke leveringsvoorwaarden, enz.

Een inkooporder kan ook nuttig zijn omdat hij, indien goed ontworpen, het werk van de inkopers vergemakkelijkt en voor meer doorzichtigheid binnen het bedrijf zorgt.

Onderhandelingsdoelstellingen

Maar al te vaak vereist de onderhandeling over een koopcontract dat het ontwerp-contract verschillende validatierondes doorloopt bij verschillende personen. Deze processen zijn lang en inefficiënt

Tijd investeren in het bepalen van onderhandelingsdoelstellingen en van de grenzen van wat de onderneming bereid is in elk geval te aanvaarden, is een doeltreffende manier om tijd te winnen en de assertiviteit in het onderhandelingsproces te verhogen.

Het is ook een zeer belangrijke manier om de gevolgen voor de managers te beperken wat betreft de validering van de resultaten van de onderhandeling. Om dit werkbaar te maken, is het uiteraard van belang deze richtsnoeren in doeltreffend materiaal vast te leggen wanneer zij bij onderhandelingen worden gebruikt. Deze oefening vereist aanzienlijke ervaring en deskundigheid.

Het leveringscontract, al dan niet exclusief, wordt geregeld door het Wetboek van Koophandel. Bij het opstellen van het leveringscontract van uw onderneming beschikken wij over de nodige vaardigheden om de voorwaarden van het contract in uw voordeel te onderhandelen. Inderdaad, wij kunnen u over deze aspecten adviseren.

Formaten voor contractbeoordeling

Bij GOlegal hebben we 4 formaten beschikbaar om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Deze formaten kunnen door onze cliënten vrij worden gekozen op basis van een opdracht per opdracht. Dit zijn de volgende modellen:

1) Het gebruik van de Reviewer ®, een door GOlegal ontwikkeld instrument om beoordelingen als risicoanalyses te behandelen. In zeer korte tijd kan de klant van onze dienst zich een idee vormen van het soort kwesties dat aan de orde wordt gesteld en het belang ervan.
2) Herziening van het formaat, gevolgd door wijzigingen in de tekst. Deze aanpak is zeer nuttig voor documenten die niet te veel wijzigingen per pagina vereisen om leesbaar te blijven;
3) Herziening in tabelvorm, waardoor u de tekst voor en na de wijziging kunt vergelijken.
4) Beoordeling in e-mail formaat, wat erg handig is voor het beoordelen van vrij korte PDF-documenten.

Strategische doelstellingen

Om de winstgevendheid van een onderneming te waarborgen, moet de coördinator van de toeleveringsketen een doeltreffende beheersstrategie vaststellen om de methoden voor de verwerving van producten of goederen te verbeteren. Daartoe moet het juridische inkoopteam :

• Onderhandelingen hervormen om de algemene operationele efficiëntie te verbeteren. Hervorming van de onderhandelingen om de algehele operationele efficiëntie te verbeteren, waarbij aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd door regelmatig opnieuw over overeenkomsten te onderhandelen.
• De betrekkingen met leveranciers versterken om de inkoopkosten te drukken door ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de inkoopproducten gehandhaafd blijft.
• Voer regelmatig voorraadcontroles uit om een doeltreffende strategische inkoopbenadering vast te stellen. Aannemers moeten zich bewust zijn van de opslagkosten in verband met voorraden.

Een leveringscontract opstellen

Als u het voorraadbeheerplan van uw bedrijf wilt verbeteren. Of om geschillen met betrekking tot de bovenstaande technieken op te lossen, kunt u contact met ons opnemen via onze website of ons rechtstreeks een e-mail sturen.

 

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

  • Architectencontracten
  • Commerciële huurovereenkomsten
  • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
  • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact us

     
    By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.