fbpx

Strafrecht en compliance

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u te helpen bij het oplossen van elk juridisch probleem op het gebied van strafrecht en compliance.

Het strafrecht in de zakenwereld, zowel nationaal als internationaal, heeft tegenwoordig twee complementaire aspecten.

In de eerste plaats het preventieve of prudentiële aspect, dat betrekking heeft op de nalevingsregels waarmee wordt beoogd het risico op het plegen van strafbare feiten zoals het witwassen van geld, corruptie of belastingfraude te voorkomen of althans tot een minimum te beperken.
Ten tweede het repressieve aspect, dat betrekking heeft op de juridische procedures en rechtsmiddelen waarvan bedrijven het slachtoffer kunnen worden als zij bepaalde misdrijven plegen, zoals milieuschade, namaak of cybercriminaliteit.
Het strafrecht, dat de economische activiteiten van ondernemingen regelt, kan niet worden genegeerd. Voor ondernemingen die worden geconfronteerd met strafrechtelijke risico’s en toenemende inbreuken op het strafrecht en het quasi-strafrecht, is het dringend geworden om de concepten, regels en beginselen ervan onder de knie te krijgen.

En met een goede reden. Bestuurders van vennootschappen kunnen in het kader van hun economische activiteiten strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en zich aldus blootstellen aan juridische, administratieve en financiële sancties die verband houden met internationale, Europese of nationale normen.

Strafrechtadvocaten die de regels van het strafrecht kennen, op de hoogte zijn van de laatste aanbevelingen van de regelgevende autoriteiten en een globale visie hebben op de juridische, sociale, financiële en milieusancties die hun cliënten riskeren, zullen meer dan onmisbaar zijn.

Ons team van meer dan 130 advocaten met multidisciplinaire vaardigheden stelt ons in staat onze cliënten juridische diensten te verlenen op vrijwel alle gebieden van het ondernemingsstrafrecht ;

 • Financieel strafrecht

 • Fiscaal strafrecht

 • Sociaal strafrecht

 • Bestuurlijk strafrecht

Wij zijn ook bevoegd om u te adviseren en te begeleiden bij een compliance-aanpak om risico’s te voorkomen in verband met fiscale, bancaire en financiële regularisaties die tot strafrechtelijke sancties kunnen leiden.

De regelgeving in de zakenwereld, zowel nationaal als internationaal, is de laatste jaren immers steeds complexer geworden. De naleving van deze voorschriften stelt u dan ook voor enorme uitdagingen en kan u blootstellen aan gerechtelijke vervolging als u ze niet naleeft. Bovendien blijft deze regelgeving zich samen met uw bedrijf ontwikkelen. Vandaag is het dus meer dan noodzakelijk een beroep te doen op een advocatenkantoor dat gekwalificeerd is op het gebied van strafrecht en naleving, zodat u op de hoogte bent van de verschillende reglementeringen waaraan u zich moet houden en dat u in rechte kan verdedigen.

Compliance heeft betrekking op alle praktijken die bedrijven of andere organisaties toepassen om de risico’s die verbonden zijn aan mogelijke inbreuken op de regelgeving die hen aangaat, op te sporen, te voorkomen en te beperken.

Vandaag zal een strafrechter hoofdzakelijk oordelen dat de opzettelijke factor van een door een onderneming gepleegd strafbaar feit gelegen is in het gebrek aan controles, verificaties, zorgvuldigheidsprocedures en voorzorgsmaatregelen van de bedrijfsleider met betrekking tot de activiteiten van de onderneming. Het oogmerk om een strafbaar feit te plegen is dus gelegen in de niet-naleving van de wetten van het strafzakenrecht.

Onze rol in compliance is om uw bedrijf naar het volgende niveau van wettelijke compliance te brengen. Of u nu een Compliance Officer bent of een bedrijfsjurist, onze expertise kan u helpen het compliance-proces volledig onder controle te krijgen. Wij kunnen u praktisch advies geven over vele aspecten van de naleving.

Namelijk, wij zijn bevoegd om het volgende uit te voeren ;

• Risicokaarten
• Audits van verschillende bedrijfspraktijken
• Voorlichting over corruptiebestrijding aan bedrijfsleiders
• Opstelling van een gedragscode of een ethisch handvest
• Opleiding van het betrokken personeel
• Advies inzake witwassen van geld (AML)

• Advies over FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dat gericht is op de bestrijding van belastingontduiking door Amerikaanse belastingbetalers
• Verificatie van de identiteit van zakelijke klanten, voornamelijk banken (KYC – Know Your Customer)
• Advies over antitrustwetten en -voorschriften

• Advies over internationale sancties van diplomatieke of politieke aard (embargo’s, handels- of financiële beperkingen, enz.)
◦ Schending van het internationaal recht
◦ Schending van de mensenrechten
◦ Inbreuk op het beleid van een staat of democratie
• Antidiscriminatie advies op de werkplek
◦ Gelijkheid van mannen en vrouwen (gelijkheid van mannen en vrouwen op het werk)

Door een beroep te doen op ons gespecialiseerd compliance team, zullen wij uw bedrijf in staat stellen een doeltreffend en operationeel compliance programma op te zetten en te implementeren dat nuttig is voor uw corporate governance.

Ons team van advocaten, gespecialiseerd in strafrecht en compliance, richt zich op algemeen strafrecht en op strafrechtelijke voorschriften die zijn opgelegd op het gebied van de economische activiteit van rechtspersonen en hun leidinggevenden. Wij kunnen advies en bijstand verlenen aan particuliere entiteiten zoals KMO’s of zelfstandigen, openbare instellingen, alsook aan bedrijfsleiders en hogere kaderleden.

Als deskundige op het gebied van strafrecht en compliance adviseren wij u over alle juridische kwesties in strafzaken waarmee uw onderneming in het kader van haar bedrijfsuitoefening te maken krijgt. Wij adviseren u ook over de versterking van uw bedrijfsbeleid om criminele risico’s te voorkomen, op basis van een risicoanalyse en de uitvoering van strafrechtelijke en compliance-audits voor ondernemingen, hun management of hun werknemers.

Dankzij ons team van juristen die in alle rechtsgebieden gespecialiseerd zijn, kan onze afdeling strafrecht en compliance rekenen op interdisciplinaire ondersteuning bij vrijwillige regularisatiewerkzaamheden (legal watch) om strafvervolging en andere sancties te voorkomen.

Wij kunnen u tijdens de opsporingsfase bijstaan in verschillende aspecten (huiszoekingen door de strafrechtelijke autoriteiten, onderzoek, registratie van bewijsmateriaal, getuigenverklaringen en verhoren, strafbemiddeling, enz.

In strafprocedures en rechtszaken vertegenwoordigen wij zowel de vermeende daders als de slachtoffers van strafbare feiten. Wij stellen onze cliënten centraal in onze werkmethodologie en zijn gebaseerd op een oplossingsgerichte aanpak. Ons team zal u bijstaan bij de verdediging van uw belangen in geval van een onderzoek dat wordt ingesteld door een toezichthouder of een andere administratieve of gerechtelijke autoriteit.

Wij zijn bevoegd om u te vertegenwoordigen en te verdedigen in strafrechtelijke procedures voor de rechtbanken :

• Belgisch Hof van Cassatie
• Grondwettelijk Hof

• Europees Hof van Justitie
• Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Meer specifiek verlenen wij juridische vertegenwoordiging en bijstand in verband met strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen op verschillende niveaus, namelijk :

• Witteboordencriminaliteit (financiële criminaliteit)
• Vervalsing (valsheid in geschrifte en gebruik van vervalsingen)
• Witwassen van geld
• Cybercriminaliteit en andere misdrijven in verband met informatietechnologie
• Financiële fraude
• Beleggingsfraude

• Handel met voorkennis en marktmanipulatie
• Oneerlijke en frauduleuze handelspraktijken
• Privé-corruptie (overheidsambtenaren) en valsspelen van invloed
• Faillissement en de schendingen ervan
• Misbruik van vennootschapsgoederen en schending van vertrouwen
• Specifieke inbreuken op het vennootschapsrecht
• Belastingfraude

• Strafbare feiten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsreglementering
      ◦ Niet-naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op het werk
▪ Ongevallen op de werkplek, met inbegrip van lichamelijk letsel, invaliditeit of dodelijke afloop.
      ◦ Strafbare feiten tegen de waardigheid van het individu
            ▪ Intimidatie
            ▪ Discriminatie
      ◦ Illegale tewerkstelling

 • Schending van het beroepsgeheim

 • Subsidiefraude

 • Ontvangst van een erfenis

 • De afsluitingsprocedure

• Milieudelicten (misdrijven tegen de bescherming van de natuur en het milieu)
      ◦ Bodemverontreiniging
      ◦ Waterverontreiniging
      ◦ Het achterlaten van afval
      ◦ Andere

Indien u wenst te profiteren van een grote expertise op het gebied van strafrecht en compliance met de hulp van advocaten die aan uw problemen zijn aangepast en u een oplossing op maat kunnen bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail en op onze website GOlegal en nemen binnen 24 uur contact met u op.

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

 • Architectencontracten
  Commerciële huurovereenkomsten
 • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
 • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact us

   
  By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.