fbpx

Vennootschapsrecht 

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u bij te staan bij het oplossen van elk juridisch probleem dat verband houdt met de gebieden van het ondernemingsrecht. 

Het vennootschapsrecht (corporate law) is een tak van het ondernemingsrecht, die op zijn beurt deel uitmaakt van het privaatrecht, en die handelsvennootschappen regelt. Het regelt het leven van vennootschappen en bevat alle regels die u als vennoot moet naleven op het gebied van oprichting, werking en ontbinding.

Of u nu een naamloze vennootschap (NV), een besloten vennootschap (BV), een coöperatieve vennootschap (SC), een vennootschap onder firma (VOF)of een commanditaire vennootschap (CommV) bent, het vennootschapsrecht is van toepassing op alle rechtsvormen van vennootschappen.
Het vennootschapsrecht heeft ook betrekking op de soorten betrekkingen tussen de verschillende actoren van de vennootschap:

 • Beleggers

 • De leiders

 • Bestuurders

De wet beschouwt een vennootschap als het resultaat van twee of meer personen die hun goederen, rechten, kapitaal of diensten samenbrengen voor een bepaald doel/activiteit, dat in hun overeenkomsten is vastgelegd, met het doel alle kosten en baten in verband met deze bepaalde activiteit te delen. Dit object kan civiel of commercieel zijn.

Niettemin staat de wet de oprichting van een eenpersoonsvennootschap toe. Een vennootschap moet een rechtsvorm kiezen die haar een rechtspersoonlijkheid verleent.

Net als bij een eenmanszaak biedt de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap de vennoten de mogelijkheid hun aansprakelijkheid jegens schuldeisers te beperken door hun persoonlijk vermogen te beschermen.

Of u nu een Belgische of een buitenlandse investeerder bent, een vennootschap wordt als Belgisch beschouwd en valt onder het Belgische vennootschapsrecht als haar statutaire zetel in België is gevestigd.

Om u in elke fase bij te staan, vanaf de oprichting van een vennootschap tot de vereffening ervan, die een gerechtelijke aangelegenheid is, is het dus raadzaam een beroep te doen op een advocaat die gespecialiseerd is in vennootschapsrecht.

Ons team van deskundigen, dat in contact staat met vele andere vakgenoten, biedt u ondersteuning bij de ontwikkeling van uw onderneming vanuit juridisch oogpunt, zowel op het gebied van advies en terugkerende bijstand, zoals corporate housekeeping, die wordt ondersteund door software, als op het gebied van geschillenbeslechting.

In de loop der jaren hebben wij een specifieke deskundigheid ontwikkeld in het analyseren van de juridische problemen waarmee onze cliënten tijdens het bestaan van hun onderneming worden geconfronteerd. Bij GOlegal hechten wij bijzonder veel belang aan een grondig begrip van de activiteiten en behoeften van onze cliënten, alsook van de beperkingen die gepaard gaan met de herstructurering van multinationale ondernemingen, teneinde uw werk zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Onze gespecialiseerde advocaten bieden u juridisch en commercieel advies, ongeacht de rechtsvorm van uw onderneming, het soort cliënt, het onderwerp, de taal of het rechtsgebied, namelijk ;

• Scaleups & Innovators
• KMO’s en Freelancers
• IVZW & VZW
• Juridische en compliance-afdelingen

Wij brengen ons netwerk van gespecialiseerde advocaten regelmatig in contact met onze cliënten om een dienstverlening aan te bieden die is toegesneden op de juridische problemen van elke cliënt.

Of u nu een buitenlandse vennootschap bent die haar activiteiten in ons land wenst te ontwikkelen of een Belgische vennootschap die haar activiteiten in het buitenland wenst uit te bouwen, ons team zal uw ideale partner zijn in alle aspecten van het vennootschapsrecht. Wij zullen u voorzien van ten minste één advocaat die ter plaatse of op afstand werkt met de steun van andere advocaten van ons kantoor.

Wij bieden juridische ondersteuning en diensten in elke fase van het bestaan van uw onderneming, aangezien wij experts zijn in vennootschapsrecht.

De oprichting van het bedrijf

De oprichting van een vennootschap vereist de keuze van haar structuur en rechtsvorm. Voor het opstellen van de statuten is de deskundigheid vereist van een advocaat die gespecialiseerd is in vennootschapsrecht en meer in het bijzonder in ondernemingsrecht. Daarom bieden wij bij GOlegal een volledige begeleiding bij de oprichting van uw onderneming om u op de best mogelijke weg te begeleiden.

Wij komen ook tussen in :

i

Het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst, d.w.z. de organisatie van de verhouding tussen de aandeelhouders onderling en die tussen hen en de bestuurder, alsmede de juridische publicaties

Kapitaaltransacties en effectenemissies

Corporate housekeeping, d.w.z. het bijhouden van juridische documenten

w

Toezicht op beslissingen

Z

Bijstand bij de vervulling van formaliteiten (compliance)

n

Bijstand aan een aandeelhouder in het kader van een aandelenoverdracht

~

Bescherming van de intellectuele eigendom van de onderneming

Wij komen ook tussen bij geschillen en betwistingen zoals :

Commerciële geschillen

Administratieve geschillen

Fiscale geschillen

Financiële geschillen

De rol van de gespecialiseerde advocaat bestaat erin zijn cliënten te adviseren over mogelijke oplossingen om tot een beslissing te komen. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal hij gemandateerd worden om de vennootschap tijdens de gerechtelijke procedure te verdedigen.

Bedrijfsgroei

Groeit uw bedrijf en breidt het uit of overweegt u de onderneming te ontbinden of te liquideren?

Of het nu gaat om de verwerving of vervreemding van vennootschappen, activa of aandelen, dit vereist de tussenkomst van geschikte advocaten.

In dit stadium treden wij op in het kader van :

• Juridische audit
• Opstellen van intentieverklaringen
• Opstellen van contracten
• Verkoop van aandelen
• Overdracht van aandelen
• Overeenkomsten inzake activa- en passivagarantie.

Bedrijf in moeilijkheden

Door oneerlijke concurrentie of een gebrek aan juridische deskundigheid kan uw onderneming tijdens haar bestaan al snel in gebreke van betaling komen te verkeren. In dat geval zal de betrokken onderneming door de handelsrechtbank worden onderzocht om na te gaan of zij al dan niet solvabel is.

Wat het vonnis ook is, ons advocatenkantoor zal u door deze moeilijke fase heen helpen

• Voor een financiële ommekeer
• Of voor een liquidatie van uw bedrijf.

Indien u wenst te genieten van onze expertise op het gebied van vennootschapsrecht met de hulp van advocaten die aangepast zijn aan uw problemen en die u een oplossing op maat kunnen bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail en op onze website GOlegal en nemen binnen 24 uur contact met u op.

 

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen begrijpen

Dit kan zijn voor :

 • Architectencontracten
  Commerciële lease contracten
 • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
 • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Contact us

   
  By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.