Loading...
Voordelen

TIMING

0
weken voor uitvoering

PRIJZENDE

vaste prijsopgaven

STAFFING

0
betrokken aanvullende expertise

U maakt code voor software, websites, apps, grafieken, teksten, advertenties, inhoud, enz.

Verlaag dan uw belastingen met vertrouwen!

Vele IT-professionals, CEO’s en creatievelingen nemen contact met ons op om te profiteren van één van de nieuwste fiscale niches in België: de concessieovereenkomst voor het auteursrecht.

Concreet kunnen de inkomsten uit auteursrechten worden belast tegen 15% (of zelfs minder) in plaats van 50 tot 65% op uw beroepsinkomsten! Dankzij deze service besparen onze klanten duizenden euro’s per jaar in alle legaliteit. Gemiddeld wordt er 12.000 euro/jaar bespaard en de investering is winstgevend vanaf het eerste jaar. Waarom zou je jezelf ervan beroven?

Maar wees voorzichtig: de belastingadministratie zorgt ervoor dat misbruik wordt voorkomen door gerichte controles en elimineert misbruik van het systeem, wat op zich al legitiem is. Het gebruik van “kant-en-klare” modelovereenkomsten die niet noodzakelijkerwijs aan uw situatie zijn aangepast, kan leiden tot de toepassing van een ongeschikt regime, waardoor de deur wordt opengezet voor een duidelijk fiscaal risico, of tot het verlies van een deel van dit belastingvoordeel, wat jammer is. Alleen advies op maat kan het juiste evenwicht vinden tussen fiscale zekerheid en belastingsbesparing.

De beste optie voor u? Optimalisatie, veiligheid en expertise.

Een contract op maat gemaakt door twee ervaren advocaten:

  1. Eén gespecialiseerd in intellectuele eigendom om de inkomsten uit auteursrechten te identificeren en te kwantificeren;
  2. De andere is gespecialiseerd in fiscaliteit om te streven naar een optimale vergoeding die redelijk en verdedigbaar blijft in het geval van een audit.

De twee advocaten zullen met u samenwerken om het plan te bepalen dat het best bij uw situatie past en u persoonlijk advies geven over het belastingvoordeel dat zij als voorzichtig en redelijk beschouwen.

UW AANBIEDING :

Onze service omvat een compleet pakket voor de uitvoering van het belastingregime:

Wat ons team zal doen:

  1. Nodig u uit voor een eerste gesprek waarbij uw situatie onder verschillende invalshoeken wordt gewogen, vooral vanuit fiscaal en IP oogpunt;
  2. Evalueren in welke mate dit systeem voor u voordelig kan zijn;
  3. Nodig u uit voor een tweede bijeenkomst waar u het folgende zal ontvangen:
    • Een geoptimaliseerd contract dat u het voordeel van het gebruik van dit systeem laat zien;
    • Een praktische nota voor uw boekhouder met alle bijkomende te respecteren formaliteiten: factuur, btw, roerende voorheffing, enz.

Deze opvolgingsvergadering zorgt ervoor dat u in alle rust kunt werken met uw auteursrechtenregeling.

Nog één ding: no cure no pay !
Als dit systeem voor u niet rendabel is, stoppen we de dienst en rekenen we u geen cent aan voor het uitgevoerde werk.

Plan een call
Resultaten
Veelgestelde vragen (FAQ’s)
Kunt u een voorbeeld geven van een auteursrechtberekening?2020-05-08T10:01:45+02:00

Ja, zeker. Laten we twee cijfermatige voorbeelden nemen (exclusief de RSZ en de gemeenschappelijke add-ons):

1) Eerste voorbeeld

Op 31 december 2018 krijgt een creatief kunstenaar (natuurlijk persoon) € 10.000,00 uitgereikt door zijn of haar bedrijf:
Brutobedrag van het auteursrecht: € 10.000,00
Vaste kosten (50% van 0 tot 15.990€) : -5.000€.
Belastbaar bedrag: 5.000€.
Bronbelasting van 15% : -750€.
Netto te betalen bedrag aan de begunstigde: 9.250€.
Gemiddeld belastingtarief: 7,5%.

2) Tweede voorbeeld

Op 31 december 2018 zal het bedrijf 50.000 euro aan inkomsten toekennen aan een creatieve kunstenaar (natuurlijk persoon):

Brutobedrag van het auteursrecht: 50.000€.
Vaste kosten (50% van 0 tot 15,990€): -7,995€.
Vaste kosten (25% op de schijf van 31.990€): -4.000€.
Belastbaar bedrag: 38.005€.
In te houden bronbelasting van 15%: -5.700,75€.
Netto te betalen bedrag aan de begunstigde: € 44.299,25
Gemiddeld belastingtarief: 11,4%.

Wordt het systeem voor de vergoeding van auteursrechten in alle situaties op uniforme wijze toegepast?2020-04-29T11:16:24+02:00

Nee, zeker niet. Het is uiterst belangrijk om rekening te houden met de verscheidenheid aan fiscale, sociale en administratieve situaties. Afhankelijk van het feit of de werknemer betrokken is bij een bedrijf dat groeit of niet, dat beursgenoteerd is of niet, waarvan hij of zij al dan niet aandelen bezit, en afhankelijk van een veelheid aan andere criteria, kan de implementatie van het systeem sterk verschillen. Het maatwerk en het maatwerk dat wij ten behoeve van onze klanten leveren, houdt dan ook rekening met de verschillende aspecten van het profiel van onze klanten wat betreft de identificatie en waardering van deze rechten, maar ook met de algemene context waarin de uitvoering van de regeling voor de inkomsten uit auteursrechten moet plaatsvinden. Tegen deze prijs kunnen we zowel een hoog niveau van rechtszekerheid bieden als tegelijkertijd een bijzonder interessant systeem voor de optimalisering van de inkomstenbelasting op het gebied van het auteursrecht voorstellen.

Is het nodig om een maatschappij voor collectieve belangenbehartiging te hebben om inkomsten uit auteursrechten te genereren?2020-04-29T11:14:22+02:00

Nee, maar in het praktijk is het wel aan te bevelen. Aan de ene kant is de regeling voor auteursrechtelijk beschermde inkomsten vaak economisch gezien zinvol wanneer de zelfstandige in staat is om een eigen auteursrechtenorganisatie op te richten. Aan de andere kant merken we op het niveau van de uitvoering op dat het veel gemakkelijker is om de opgezette auteursrechtelijke inkomstenregeling te noemen als het contract wordt gesloten tussen de individuele belastingplichtige en zijn beheermaatschappij dan met de veelheid aan klanten die hij zou kunnen hebben. Een van de redenen voor deze aanbeveling is dat de klant van een werknemer die de auteursrechtelijke inkomstenregeling toepast, de bronbelasting moet betalen aan de belastingdienst. Het is natuurlijk ingewikkeld om elke klant te vragen om voor elke opdracht een afzonderlijke betaling te doen: een aan de werknemer voor wat hem toekomt en de andere aan de fiscus voor de bronbelasting. Om dit probleem te vermijden, is het gebruik van een beheersvennootschap aan te bevelen omdat het de beheersvennootschap toelaat de administratieve inspanning van de gecentraliseerde betaling van de roerende voorheffing op de inkomsten uit auteursrechten te dragen. Dit systeem is de standaard implementatiemethode voor de fiscale optimalisatie van de inkomsten van andere auteurs.

Moet ik een BTW-nummer hebben om het auteursrecht te kunnen betalen?2020-04-29T11:11:58+02:00

Ja, dit is noodzakelijk voor zelfstandigen. Indien de auteursrechtelijke inkomsten beperkt zijn tot een jaarlijks bedrag van € 25.000 exclusief BTW, zal de registratie van de zelfstandige of de BTW-vrijstellingsregeling noodzakelijk zijn. Als dit bedrag aan inkomsten uit auteursrechten hoger is, dan zal het nodig zijn om een BTW-nummer te hebben onder het standaardregime.

Kan men de berekening van de auteursrechtvergoeding van een ander voor zichzelf kopiëren?2020-04-29T11:02:10+02:00

Nee, deze manier van handelen is niet in overeenstemming met de geest van de wet en evenmin met de economische belangen van de belastingbetaler die op deze manier te werk zou gaan. Verschillende factoren verklaren waarom de berekening van de inkomsten uit auteursrechten persoonlijk en op maat gemaakt moet zijn. Enerzijds verschilt de identificatie van de activiteiten, het type, de creatieve intensiteit of de originaliteit ervan van de ene werknemer tot de andere. Anderzijds kan de waarde die auteursrechtelijk beschermde activiteiten vertegenwoordigen binnen de omzet van de belastingbetaler verschillen tussen de werknemers. Uiteindelijk, en ook zeer belangrijk, moet er rekening mee worden gehouden dat deze berekening in sommige gevallen anders kan worden uitgevoerd, afhankelijk van andere contextuele elementen met betrekking tot de belastingsituatie van de werknemer.

Zijn er nadelen voor een werknemer die auteursrechten ontvangt?2020-04-29T10:56:17+02:00

Niet dat wij weten.

Wat is de beste manier om een auteursrechtvergoeding in te voeren?2020-04-29T11:20:11+02:00

Bel GOlegal. GOlegal stelt een unieke methodologie voor die het tweeledige doel heeft om het inkomstenregime van het auteursrecht zo veilig mogelijk te maken zonder door de uitspraak heen te gaan en tegelijkertijd een optimalisatie van het auteursrecht voor te stellen die zo dicht mogelijk in de buurt komt van wat de wet toestaat.

Kunnen werknemers worden betaald in het kader van het auteursrecht?2020-04-28T14:12:23+02:00

Ja, gedeeltelijk. Inkomsten uit auteursrechten kunnen deel uitmaken van de beloning van de werknemers. Maar het is natuurlijk uitgesloten om werknemers uitsluitend in het kader van het auteursrecht te betalen. Bovendien is het, in tegenstelling tot de zelfstandigen, essentieel om te onthouden dat de vergoeding voor auteursrechten door de RSZ nog steeds als een vorm van loon wordt beschouwd.

Wat is het voordeel van het auteursrecht voor een werknemer?2020-04-28T14:08:21+02:00

In het algemeen schatten we het voordeel van de inkomsten uit auteursrechten voor werknemers te verhogen van €2500 tot €4500 per jaar.

Zijn er auteursrechten op e-mails?2020-04-29T10:35:31+02:00

Ja, er zijn auteursrechten op e-mails. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen e-mails met een puur functioneel karakter en e-mails waarbij het mogelijk is om het persoonlijkheidsmerk van de auteur te detecteren. Met andere woorden, een e-mail die door een robot had kunnen worden gegenereerd en die absoluut geen originaliteit heeft, kan nauwelijks door het auteursrecht worden beschermd. Aan de andere kant zullen e-mails die bijvoorbeeld complexer en gedetailleerder zijn en een specifieke woordkeuze met zich meebrengen, beter door het auteursrecht worden beschermd, juist omdat de originaliteit van de e-mail veel beter wordt gerespecteerd.

Wat wordt beschermd door het auteursrecht?2020-04-28T13:57:09+02:00

Wat auteursrechtelijk beschermd is, is zeer ruim, mits het aan 2 voorwaarden voldoet. De eerste voorwaarde is een voorwaarde van originaliteit. Originaliteit kan worden gedefinieerd als het merk dat een creatie draagt en dat een deel van de persoonlijkheid van de auteur onthult. De originaliteit heeft dus betrekking op de link die bestaat tussen de persoonlijkheid van de auteur die hij werkt, door een unieke hypothese, die hij heeft gecreëerd. De tweede voorwaarde is de voorwaarde van de vormgeving. Vormgeven betekent dat de oorspronkelijke schepping noodzakelijkerwijs moet kunnen worden opgevangen door een van de 5 zintuigen van het menselijk lichaam. Deze definitie, die zowel breed als restrictief is, maakt het mogelijk om werken die zo divers zijn als een toespraak, een film, muziek, een plan, een schilderij, een tekening of een computerprogramma te beschouwen als beschermd door het auteursrecht.

Is de Auteurswet 2008 voldoende om het auteursrechtelijke inkomstenregime goed toe te passen?2020-04-28T13:52:34+02:00

Nee. De fiscus wil deze vrijgevigheid onder controle houden en heeft de afgelopen tien jaar bepaalde “aanbevelingen” opgesteld die het best onder controle kunnen worden gehouden om de risico’s van een herstel te vermijden. Deze “aanbevelingen” zijn vaak niet verplicht, maar geven wel een belangrijke indicatie om het risico op misbruik te voorkomen.

Wat is de wettelijke basis voor dit belastingoptimaliseringsmechanisme?2020-04-28T13:47:51+02:00

Het is de wet van 16 juli 2008 die een forfaitaire belasting op het auteursrecht en de naburige rechten regelt. Jarenlang voldeed deze wet niet aan het belang dat het verdiende. Een van de redenen hiervoor is de onzekerheid die bepaalde richtlijnen van de belastingdienst hebben veroorzaakt over de rechtszekerheid die aan dit regime is verbonden. In de loop van 2010 hebben verschillende verduidelijkingen, soms aangebracht door de Belgische rechtbanken en gerechtshoven, het mogelijk gemaakt om de uitvoering van de fiscale optimalisatie van de inkomsten uit auteursrechten voorspelbaarder te maken. Als gevolg daarvan zien we een toename in de uitvoering van dit regime voor verschillende belastingbetalers.

Welke acties moeten worden vermeden om de royalty’s te betalen?2020-04-28T13:43:07+02:00

Wij stellen vast dat de belastingbetaler een aantal fouten heeft gemaakt. De eerste fout bestaat uit het kopiëren van het contract van iemand anders. Een goed geïmplementeerd auteursrechtsysteem is gebaseerd op een perfect persoonlijke en op maat gemaakte beoordeling, uitvoering en handhaving van de regeling. Het loutere feit dat een contract van een derde wordt gekopieerd, ontneemt de betrokken belastingplichtige niet alleen de persoonlijke en op maat gemaakte dimensie van zijn auteursrechtenregime, maar laat hem ook niet toe om in geval van een fiscale controle de identificatie en waardering te rechtvaardigen van de auteursrechten die onderworpen zijn aan een afzonderlijke vergoeding en belast worden tegen het voorkeurstarief van de roerende voorheffing. Bovendien, en dit is de tweede veelgehoorde fout, vinden sommige belastingplichtigen het gepast om het percentage van de auteursrechtelijke vergoeding uit hun hoed te halen en, naar hun mening, te matigen om aan de veilige kant te zijn. Dit is een dubbele fout. Enerzijds ligt dit percentage waarschijnlijk onder het bedrag van het auteursrecht waarop zij volgens de wet recht hebben. In dit geval is het geld dat wordt bespaard door geen gebruik te maken van de juiste deskundige dienst en vervolgens vele malen verloren is gegaan, op elke belastingaangifte, door meer belastingen te betalen aan de staat dan er had kunnen worden bespaard door een deskundige beoordeling van hun auteursrecht te maken. Anderzijds heeft de fiscus, zoals elders uitgelegd, ook controle over de wijze waarop het percentage van de inkomsten uit auteursrechten is berekend. Door het gebruik van een uiteindelijk forfaitair percentage wordt de belastingplichtige, evenals elke andere advocaat die hij kan beslissen om een belastingcorrectie uit te voeren, in een uiterst moeilijke positie gebracht wanneer hij de belastingadministratie uitleg moet geven over deze methode. De derde fout die we zien is de overwaardering van de inkomsten uit auteursrechten. De fiscus ziet er, in overeenstemming met de wet en haar opdracht, nauwlettend op toe dat misbruik van dit systeem wordt voorkomen. De onjuiste identificatie van auteursrechtelijk beschermde activiteiten of de overwaardering van het percentage van de totale omzet van de belastingplichtige dat deze activiteiten vertegenwoordigen, brengt dus een groot risico van belastingherziening met zich mee. In dit geval loopt de belastingbetaler het risico het bedrag aan belastingen en sociale premies te moeten betalen dat hij ten onrechte dacht te kunnen besparen en bovendien zware boetes te moeten betalen.

In welke gevallen is de uitspraak van de SDA (belastingdienst) voor de vergoeding van auteursrechten een goed idee?2020-04-28T13:38:54+02:00

Dit zijn uitzonderingen. In sommige gevallen raden wij onze klanten aan om de uitspraak te gebruiken. In de eerste plaats in gevallen waarin het fiscale optimalisatiemechanisme voor inkomsten uit auteursrechten wordt toegepast op de schaal van een groep werknemers die groot genoeg is om een fiscaal risico voor de onderneming te vormen, zelfs in het geval van een beperkte fiscale aanpassing op individuele schaal. Met andere woorden, als een klant een aanzienlijk aantal werknemers wil laten profiteren van dit systeem voor belastingoptimalisering van het auteursrecht, dan zal het nodig zijn om een uitspraak van de SDA te doen. Als de rol van de SDA niet wordt doorlopen, kan een fiscale controle ingewikkelder worden omdat de belastingcontroleur de omvang van de groep werknemers die betrokken zijn bij het systeem voor de optimalisering van de inkomstenbelasting op basis van auteursrechten als een kans ziet om een financieel interessante aanpassing te realiseren, zelfs als de waarschijnlijkheid van de realisatie ervan zeer laag is. Het andere geval waarin we onze cliënt kunnen aanbevelen om een uitspraak te doen met de SDA, en het geval waarin het voor de cliënt onzeker lijkt of hij in aanmerking komt voor het systeem van fiscale optimalisatie van de inkomsten uit auteursrechten – in dit geval denken we dat het in het belang van de cliënt is om de situatie met de fiscus op te helderen door een uitspraak te vragen die hem in staat stelt om na te gaan of de toepassing van dit systeem al dan niet gepast is met betrekking tot zijn persoonlijke belastingsituatie. GOlegal kan in ieder geval de professionele en deskundige hulp bieden die nodig is om de cliënt in staat te stellen de vereiste uitspraak te verkrijgen en dit uiteraard volgens wat de belastingdienst aanvaardbaar acht.

Is de uitspraak van de SDA (belastingdienst) over de vergoeding voor auteursrechten een goed idee?2020-04-28T13:33:40+02:00

Het hangt ervan af. In het algemeen en in principe bevelen wij niet aan om de uitspraak te behandelen. Om deze benadering te begrijpen is het noodzakelijk om de uitspraak in de juiste context te plaatsen. Wanneer de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de Belastingdienst door een belastingplichtige wordt gevraagd een uitspraak te doen die wijst op de waarschijnlijke overeenstemming van zijn fiscale situatie met de interpretatie van de wet door de belastingdienst, zoekt de belastingplichtige een vorm van rechtszekerheid. Maar zoals we allemaal weten, heeft veiligheid een prijs. De fiscus, en dit op een volkomen begrijpelijke manier, zal bij een verzoek om een uitspraak in het kader van de optimalisering van de inkomsten uit auteursrechten, het dossier van de belastingplichtige onderzoeken, maar slechts de validatie ervan toestaan tegen de prijs van een beperking van het belastingvoordeel dat het mechanisme biedt. Deze beperking moet worden beschouwd als de tegenhanger van de rechtszekerheid die de uitspraak biedt. Onze ervaring is dat deze tegenhanger de rentabiliteit van de fiscale optimalisatie soms sterk ondermijnt (25% – 50%). Daarom zijn wij van mening dat de uitspraak, op enkele uitzonderingen na, de belangen van onze klanten niet echt op een ideale manier dient.

Wat moet er worden gedaan in het geval van een fiscale controle voor de vergoeding van auteursrechten?2020-04-28T13:32:25+02:00

Vaak denkt de belastingplichtige dat hij het juiste doet door zelf of via zijn curator rechtstreeks te antwoorden aan de belastingambtenaar die hem vraagt om informatie over de fiscale optimalisering van zijn auteursrechtinkomsten. Deze reflex blijkt vaak contraproductief te zijn. Het is sterk aanbevolen om contact op te nemen met een gespecialiseerde adviseur zoals GO legal om de belastingcontroleur een duidelijk, volledig, samenhangend en gefundeerd antwoord te geven. Als hij geen deskundig advies inwint, loopt de belastingplichtige het risico, met de beste bedoelingen van de wereld, de belastingcontroleur een ontoereikend antwoord te geven dat de effectieve verdediging van zijn belangen in gevaar zou kunnen brengen.

Wat controleert de fiscus in geval van een fiscale controle op de vergoeding voor auteursrechten?2020-04-28T13:23:43+02:00

Drie elementen zijn gecontroleerd. Eerst zal de belastingdienst het bestaan van het contract controleren. Ten tweede zal zij onderzoeken of de in het contract beschreven activiteiten die zijn welke door de belastingbetaler in het kader van zijn werkzaamheden worden uitgevoerd. Tot slot – en dit is zeer belangrijk – zal de belastingdienst controleren of de kwantificering van het auteursrecht en de waardering van het auteursrecht in overeenstemming zijn met de wet en de interpretatierichtlijnen van de belastingdienst. Heel vaak vinden we dat belastingbetalers de contracten van anderen kopiëren of geloven dat een percentage dat hen of hun vertrouwenspersoon redelijk lijkt, voldoende bescherming biedt. Dat is niet het geval. Integendeel, het is van cruciaal belang om de mechanismen te begrijpen waarmee de identificatie en waardering van het auteursrecht van de belastingplichtige een solide rechtszekerheid kan creëren voor het controleonderzoek van de belastingdienst.

Bestaat er een risico op een belastingaanpassing met auteursrechten?2020-04-28T13:21:31+02:00

Wees echter voorzichtig: de belastingautoriteiten zorgen ervoor dat misbruik wordt voorkomen door middel van gerichte controles en verjagen slechte toepassingen van het regime, wat op zich legitiem is. Het gebruik van “kant-en-klare” conventiemodellen die niet noodzakelijkerwijs zijn aangepast aan uw situatie, brengt het risico met zich mee dat u ofwel een ongeschikt regime toepast, waardoor de deur wordt opengezet voor een duidelijk fiscaal risico, ofwel dat u een deel van dit belastingvoordeel verliest, wat jammer is. Alleen met advies op maat kan het juiste evenwicht worden bereikt tussen fiscale zekerheid en belastingbesparing.

Wat is de belasting op inkomsten uit auteursrechten in België?2020-04-28T13:18:52+02:00

Inkomsten uit auteursrechten worden belast tegen een maximumtarief van 15% (het marginale tarief ligt over het algemeen tussen 7 en 11% exclusief bijkomende gemeentebelastingen) in plaats van de gebruikelijke 40 tot 65% (inclusief sociale zekerheidsbijdragen) op uw beroepsinkomsten. Dit belastingstelsel maakt dus een aanzienlijke belastingbesparing mogelijk.

Kunnen voorschotten op het auteursrecht worden betaald en zo ja, moet er dan een factuur worden uitgereikt?2020-04-28T13:16:22+02:00

Ja, hoewel het niet in absolute termen wordt aanbevolen, is het wel mogelijk. Het is ook raadzaam om een factuur uit te reiken en geen gebruik te maken van de zichtrekening van de partner, aangezien de betaling van de auteursrechten gepaard gaat met een gelijktijdige afboeking van de roerende voorheffing. Deze aanpak is mogelijk, maar kan een probleem vormen omdat de hoogte van het auteursrecht pas aan het eind van het boekjaar met zekerheid kan worden vastgesteld.

Moet ik mijn vergoeding verhogen om het auteursrecht te kunnen betalen?2020-04-28T13:12:38+02:00

Nee. Deze vraag heeft lang tot ongegronde onzekerheid geleid over de rechtszekerheid van het inkomstensysteem van het auteursrecht. Gedurende enkele jaren beweerde de dienst voor voorafgaande beslissingen van de fiscus – de SDA of de uitspraak – dat de toekenning van auteursrechten een voorafgaande verhoging van het loon van de werknemer veronderstelde. Het systeem maakte het dus niet mogelijk om in absolute termen de belastingen te verlagen, aangezien men meer moest betalen, in de hypothese dat er een hogere prijs zou moeten worden betaald. Deze voorwaarde was in feite niet wettelijk vastgelegd. Enkele jaren na de goedkeuring van de wet van 2008 hebben de hoven en rechtbanken definitief besloten dat de inkomsten niet mogen worden verhoogd om een deel ervan als auteursrechtelijk beschermd te beschouwen, maar dat integendeel, zoals in de voorbereidende werkzaamheden van de wet wordt gesteld, een zuivere en eenvoudige herkwalificatie van de betaalde bedragen voldoende was.

Hoe kunnen bedrijfskosten worden afgetrokken van het auteursrecht?2020-04-28T13:07:10+02:00

Het auteursrechtenregime heeft een eigen systeem van aftrek van beroepskosten. De forfaitaire beroepsinkomsten, onderworpen aan de inkomstenbelasting, kunnen immers worden afgetrokken van de beroepskosten: restaurant, reizen, relatiegeschenken, enz. Wat het auteursrecht betreft, is de wet van mening dat de auteur, om te kunnen creëren, ook bepaalde kosten moet maken: het bezoeken van tentoonstellingen van andere kunstenaars, het kopen en lezen van boeken, reizen, enz. Daarom kunnen forfaitaire beroepskosten worden afgetrokken van de inkomsten uit het auteursrecht: 50% op de inkomsten tot € 15.990, 25% op de inkomsten tussen € 15.990 en € 31.990.

Welk percentage van de vergoeding kan worden betaald in het kader van het auteursrecht?2020-04-28T13:04:27+02:00

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat 50% van het totale bedrag van de vergoeding als auteursrechtelijk beschermd kan worden beschouwd. Over het algemeen ligt het bedrag, dat nauwkeurig wordt vastgesteld, onder dit percentage. Sommige beroepen of belastingplichtigen willen echter de verantwoordelijkheid en het fiscale risico op zich nemen om een auteursrechtpercentage van meer dan 50% te nemen. In een van de gevallen die we hebben gekend, had een belastingbetaler 100% van het auteursrecht aan zichzelf toegeschreven en tijdens een audit werd dit cijfer geval gevalideerd. Eerlijk gezegd zouden we dit soort aanpak niet aanraden, die de persoon die er voor kiest blootstelt aan verlammende belastinggevolgen.

Hoe berekent u uw auteursrechtvergoeding?2020-04-28T13:02:42+02:00

Deze berekening is een delicate beoordeling om te maken of het doel is om een resultaat te verkrijgen dat zowel optimaal als verdedigbaar is in het geval van een inspectie. Hiervoor is het noodzakelijk om samen te werken met verschillende experts die, dankzij de actuele kennis van de verschillende aspecten van de uitvoering, een berekening kunnen maken die resulteert in het bedrag aan auteursrechten dat kan worden betaald.

Hoeveel moet je verdienen om het auteursrecht te kunnen betalen?2020-04-28T13:01:25+02:00

Het hangt ervan af. De haalbaarheid van het auteursrechtelijk inkomen hangt af van twee variabelen: het aandeel van de door het auteursrecht gedekte beroepsactiviteiten en de inkomensbasis. Ervan uitgaande dat het aandeel van de beroepsactiviteiten die onder het auteursrecht vallen zeer hoog is, schatten we dat een omzet van € 40.000 een minimum is van

Wat is het maximale bedrag aan auteursrechten dat een belastingplichtige in België kan betalen?2020-04-28T12:56:18+02:00

Momenteel bedraagt het bedrag dat in 2020 kan worden gedeclareerd voor inkomsten in 2019 61.200 EUR. Dit bedrag is natuurlijk een maximum dat niet kan worden overschreden en dat ook niet wenselijk is om als zodanig te streven, aangezien het moment van het auteursrecht het resultaat is van een beoordeling die geen doel op zich is.

Is het auteursrechtelijke belastingregime interessant?2020-04-27T23:19:30+02:00

Ja, absoluut. Auteursrechten worden belast als eenvoudige inkomsten uit roerende zaken tegen 15% (of nog minder na toepassing van de beroepskosten in plaats van een tarief van 50 tot 65% op het beroepsinkomen! Gemiddeld nemen onze klanten een stijging van hun netto-inkomsten van ongeveer € 12.000 op.

Deze extra winst is het gevolg van de kwalificatie van een deel van het geld dat door uw klant of werkgever wordt betaald als een royalty voor uw auteursrecht in plaats van een volledige vergoeding.

Kan ik als private banker auteursrechtinkomsten verdienen?2020-04-27T21:15:58+02:00

Ja, in principe is dat mogelijk. Om dit te kunnen bevestigen, is het noodzakelijk om potentieel auteursrechtelijke prestaties te identificeren en ervoor te zorgen dat er een voldoende hoge inkomstenbasis is om auteursrechtelijke inkomsten te kunnen genereren. Zoals hierboven uiteengezet, zijn de inkomsten uit auteursrechten het resultaat van twee belangrijke variabelen: het aandeel van de door auteursrechten gedekte beroepsactiviteiten en de inkomstenbasis. Hoe meer activiteiten door het auteursrecht worden beschermd, hoe lager de inkomstenbasis. Het profiel van een private banker komt over het algemeen meer overeen met het tweede profiel.

Kan ik als kunstenaar een auteursrechtvergoeding verdienen?2020-04-27T21:00:42+02:00

Ja, in eerste instantie werd de wet aangenomen om onder andere de activiteit van kunstenaars economisch te ondersteunen. De meeste kunstenaars maken originele creaties in verschillende formaten: muziek, video, beeldhouwkunst, schilderkunst, enz. Een aanzienlijk deel van de kunstenaars kan moeilijkheden ondervinden bij het genereren van voldoende omzet tijdens hun carrière. Het mechanisme van de inkomsten uit auteursrechten kan hen in staat stellen om meer geld te verdienen op basis van dezelfde omzet.

Kan ik als architect een auteursrechtelijke vergoeding krijgen?2020-04-27T20:49:47+02:00

Ja, absoluut. Architecten maken voor het grootste deel plannen en schrijven documenten voor het ontwerp, de voorbereiding en het toezicht op elke bouwplaats. Het opstellen van deze documenten vormt op zich al een origineel werk in vorm. De creatieve intensiteit kan variëren afhankelijk van de vraag of het gaat om het uitvoeren van ultra-exacte specificaties of het creëren van een volledig originele constructie. Desalniettemin zal de codering in beide gevallen door het auteursrecht worden beschermd.

Kan een manager of CEO zichzelf betalen aan het auteursrecht?2020-04-27T20:41:19+02:00

Ja, het is mogelijk. Om het auteursrechtsysteem te kunnen implementeren zijn twee variabelen essentieel: enerzijds het belang van het auteursrecht en anderzijds de financiële berekeningsgrondslag. Vaak hebben managers en CEO’s een vrij hoge beloning, maar hun managementfuncties impliceren een lager aandeel van pure creatieve productie en een toename van managementtaken die in wezen niet onderhevig zijn aan auteursrechten.

Wat is het voordeel van het auteursrecht voor een werkgever?2020-04-27T20:24:59+02:00

Werkgevers kunnen verschillende redenen hebben om een auteursrechtsysteem op te zetten ten behoeve van hun werknemers.

Enerzijds is het een uitstekende manier om haar werknemers een recurrente stijging van het inkomen te bezorgen (betaling van auteursrechten) ten koste van een eenmalige uitgave (het opstellen van het contract). Het auteursrecht, dat minder belast wordt, zal toenemen

Aan de andere kant zorgt de implementatie van dit systeem voor loyaliteit, wat vooral voor bepaalde meer gewilde profielen zoals IT-ontwikkelaars of andere talenten zeer merkbaar is. Niet alleen kan de werknemer zien dat de werkgever zijn belangen behartigt, maar hij gaat ook een tweede contractuele relatie met zijn werkgever aan die niet automatisch overdraagbaar is naar een nieuwe werkgever. Dit contract zou zo nodig opnieuw moeten worden ingevoerd met een nieuwe werkgever, die niet verplicht zou zijn om, in de veronderstelling dat hij zijn toevlucht zou moeten nemen tot dit systeem. Met andere woorden, door zijn huidige werkgever te verlaten, riskeert de werknemer dit belastingvoordeel te verliezen.

Wat is het voordeel van het auteursrecht voor een freelancer?2020-04-27T19:50:16+02:00

Freelancers profiteren van een drievoudig voordeel via de inkomsten uit auteursrechten.

Enerzijds zal het totale bedrag aan betaalde belasting lager zijn omdat een deel van het geld dat naar de rekening van de zelfstandige wordt overgemaakt, wordt belast als roerende inkomsten (definitieve roerende voorheffing) en niet als beroepsinkomsten (progressieve heffing).

Bovendien kan deze verdeling van de belastbare bedragen ook leiden tot een verlaging van het tarief van de inkomstenbelasting, aangezien de progressiviteit van de belasting dan in het voordeel van de belastingbetaler zal werken.

Het bedrag dat als auteursrechtvergunning aan een zelfstandige wordt betaald, valt daarentegen volledig buiten de basis voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen. Dit leidt in voorkomend geval tot een vermindering van het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen.

Wat houdt een auteursrechtcontract in?2020-04-27T19:29:00+02:00

Een auteursrechtcontract bevat in wezen de namen van de partijen, een korte beschrijving van het auteursrechtregime, een identificatie van de activiteiten die het auteursrecht opleveren en de fiscale waardering van het auteursrecht, uitgedrukt in een percentage van uw totale vergoeding.

Het contract bevat ook een reeks andere clausules om het aldus in het contract vastgelegde regime te waarborgen

Hoe kunt u geld verdienen aan het auteursrecht?2020-04-27T13:08:48+02:00

Het belangrijkste element is de totstandkoming van een auteursrechtcontract tussen u, als individu, en de persoon die u betaalt, meestal een beheermaatschappij.

Zodra uw contract is ondertekend, kunt u uw auteursrechten factureren aan de persoon die u betaalt en deze inkomsten afzonderlijk voor belastingdoeleinden innen.

Het geld dat onder het auteursrechtregime aan u wordt betaald, is onderworpen aan een definitieve bronbelasting die veel lager is dan het bedrag van de inkomstenbelasting en dit verschil in uw voordeel stelt u in staat om minder belasting te betalen over deze bedragen en dus meer geld voor uzelf te houden.

Wat is het grootste voordeel van het vergoedingssysteem voor auteursrechten?2020-04-27T13:03:59+02:00

Meer “cash” (contant) verdienen door minder belasting te betalen. België is het land met een van de hoogste belastingtarieven ter wereld en de werknemer wordt zwaar belast. Om de loonbelasting of het loon in contanten te matigen, profiteren veel werknemers van pakketten met talrijke voordelen in natura: maaltijdcheques, aandelenopties, bedrijfswagen, aanvullende ziektekostenverzekering, enz.

Daarnaast is een aanvullende optie het gebruik van het inkomstensysteem van het auteursrecht. Deze belastingverlagingsoptie heeft het unieke voordeel dat de totale belastingheffing op deze inkomsten wordt verlaagd, terwijl u er toch van kunt genieten in de vorm van contant geld.

2020-05-08T10:37:07+02:00