Voordelen

TIMING

0
week voor uitvoering

PRICING

vaste prijzen

STAFFING

0
betrokken aanvullende expertise

Bent u tevreden met uw personeelsverloop?
Denkt u dat hun loon fiscaal geoptimaliseerd is ?
Bent u geïnteresseerd in het beperken van uw HR-kosten of het verhogen van het loon van uw werknemers?

GOlegal beoordeelt uw situatie met betrekking tot het optimalisatiepotentieel van uw personeel.

We werken in een 3-stappen aanpak:

  1. Doelstellingen: je informeert ons over je context en de doelstellingen die je hebt over deze opdracht
  2. Populatieanalyse: samen met u groeperen we uw medewerkers in verschillende categorieën op basis van verschillende criteria zoals verantwoordelijkheidskarakter, ervaring, expertise, …
  3. Evaluatie: voor elk van de geselecteerde populaties voeren we een analyse uit van hun reële beloningsstructuur & -niveau, we detecteren potentiële optimalisatiegebieden, hun gerelateerde financiële implicaties (sociaal & fiscaal; zowel vanuit het perspectief van de werkgever als van de werknemer). Vervolgens prioriteren we die verschillende optimalisatiegebieden op basis van hun respectievelijke complexiteit in termen van implementatie en uw eerder geformuleerde doelstellingen.

Afhankelijk van het aantal te analyseren populaties en de beschikbaarheid van uw middelen, kan deze analyse in een kort tijdsbestek worden uitgevoerd, in een week tijd.

Plan een call
Leveringen
Contacteer ons