Voordelen

TIMING

0
weken voor de uitvoering

PRICING

Vaste prijzen

STAFFING

0
betrokken aanvullende expertise

1. Introductie

GOlegal biedt flexibele en pragmatische oplossingen voor het beoordelen van de volwassenheid van organisaties op het gebied van compliance met een verscheidenheid aan problemen, waaronder de regelgeving voor privécorruptie.

2. Objectieven

Om de maturiteit van uw organisatie te beoordelen, hebben we de onderliggende regelgeving geanalyseerd, de meest relevante richtlijnen geïdentificeerd die van toepassing zijn en deze “vertaald” in gangbare bedrijfstermen en -concepten om uw compliance-traject te structureren en te verduidelijken.

De resultaten van dergelijke opdrachten zijn dan ook gericht op het faciliteren van uw besluitvormingsproces in termen van concrete acties die u kunt ondernemen om uw compliancematuriteit verder te verbeteren.

 

3. Methodologie, risico’s, assets & acties

We hebben de risico’s geïdentificeerd die van toepassing zijn op het te evalueren probleem. Voor elk van deze risico’s hebben we een aantal assets opgesomd die – indien correct geïmplementeerd – een positieve impact hebben op de onderliggende risico’s. Met “asset” wordt een organisatorische of technische maatregel bedoeld die beschikbaar is om een risico te beperken. De assets zijn gegroepeerd in 4 hoofdcategorieën:

  • Rollen & verantwoordelijkheden
  • Processen
  • Documentatie
  • Informatietools & -systemen

Om de “kwaliteit van de implementatie” van uw assets te beoordelen, gaan we verder na of enkele kritische acties al zijn uitgevoerd of nog moeten uitgevoerd worden.

4. Proces

Onze analyse volgt een driestappenaanpak.

  1. Eerst analyseren we de algemene theoretische risicogevoeligheid van uw organisatie op basis van enkele belangrijke structurele dimensies, zoals de sector van activiteit of de omvang.
  2. Vervolgens evalueren we uw globale perceptie (d.w.z. hoe de belangrijkste stakeholders binnen uw organisatie de risico’s percipiëren) door het bepalen van het bewustzijn en de bereidheid niveaus van uw business lines.
  3. Tot slot duiken we in meer details om uw huidige voortgang in te schatten; d.w.z. wat is er al bereikt en wat zijn de mogelijke aanvullende acties die beschikbaar zijn om uw volwassenheidsniveau positief te beïnvloeden.
Plan een call
Resultaten
Contacteer ons