Voordelen

TIMING

0
werkdagen voor levering

PRICING

Vaste prijzen

STAFFING

0
betrokken aanvullende expertise

Bent u een stevig bedrijf op elk aspect van uw juridisch bestaan?

De tijd vliegt, de regelgeving evolueert en uw bedrijf wordt voortdurend getransformeerd. Uw bedrijf moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen op bedrijfsniveau, het arbeidsrecht, de intellectuele eigendomsaspecten, de vereisten inzake gegevensbescherming, … noem maar op.

In sommige gevallen is een oplossing die enkele jaren geleden werd geïmplementeerd, achterhaald. Soms zorgt een nieuw product of een nieuwe dienst voor een nieuw juridisch risico dat onopgemerkt blijft. Het gebeurt ook dat de rechtspraak de risico-evaluatie die bedrijven vroeger deden voor de laatste rechterlijke beslissing, wijzigt.

Het is de plicht van elke manager en zelfs de verantwoordelijkheid van elke administrateur om ervoor te zorgen dat een organisatie haar activiteiten uitvoert binnen de veranderende grenzen van de wet op nationaal, Europees en soms internationaal niveau.

Wat als u een juridische bloedtest van uw bedrijf zou kunnen doen en de juridische risico’s en zwakheden van het bedrijf op hoog niveau zou kunnen opsporen? Wat als dit met een zeer beperkte samenwerkingstijd zou kunnen worden gedaan en in dagen zou kunnen worden geleverd? Het is nu een mogelijkheid en we noemen het de “Juridische maturiteitsdiagnose” !

Deze juridische innovatie begint met één of enkele interacties (gesprekken, vergaderingen indien nodig) waarbij we een aantal onderwerpen doornemen.

Vervolgens analyseren we de resultaten van deze interacties intern en meten we voor elk onderwerp het niveau van de juridische maturiteit. Deze inzichten bundelen we in een beknopt, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk rapport. Het rapport wordt aangevuld met enkele suggesties om op pragmatische wijze vooruitgang te boeken met betrekking tot de onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn. Het doel van deze output is om waardevolle informatie te verschaffen voor het besluitvormingsproces met betrekking tot de prioriteit van het budget, de contractonderhandelingen, enz.

Tot slot plannen we samen met u een korte debriefing en helpen we u om te bepalen wat de beste actie is om als prioriteit te nemen.

Plan een call
Resultaten
Contacteer ons